Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави, почев од школске 2016/2017. године, а закључно са 2018/2019. годином (Каталог), за један део ученичке популације и то:

 

1) у првом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;

2) у другом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

 

Свесни тешке економске ситуације са једне стране, а ограничени средствима из буџета са друге, одлучили смо да у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, за школску 2017/2018. годину уџбенике добију:

 

-        ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

-        ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);

-        ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему школовања.

 

Школи, као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника, потребно је доставити следећу документацију:

 

-        за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

-        за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне утанове о својству ученика прилаже се за свако дете.

 

За ученике у сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Захтевану документацију школе чувају у својој архиви.

 

Ако ученик остварује право по више основа, уџбенике добија по основу једног критеријума.

Ако ученик остварује право по више основа, а један основ је стицање основношколског образовања и васпитања по индивидуалном образовном плану, уџбенике добија по том основу.

 

Рок за пријављивање, на нивоу школе, је до  15. априла 2017.  године.