Рецензије уџбеника

Наша неуморна Невена Перић је рецензент три уџбеничка комплета:

Читанка за четврти разред основне школе издавачке куће Klett
Радна свеска уз читанку за четврти разред основне школе издавачке куће Klett
Наш језик и култура изражавања за четврти разред основне школе издавачке куће Klett

Уџбеник из математике за четврти разред основне школе издавачке куће Креативни центар
Радна свеска из математике за четврти разред основне школе издавачке куће Креативни центар

Природа и друштво за четврти разред основне школе издавачке куће Едука
Радна свеска за предмет Природа и друштво за четврти разред основне школе издавачке куће Едука