Прочитајте још

Одговоран однос према здрављу - радионице

У циљу унапређивања међупредметне компетенције „Одговоран однос према здрављу“ одељењске старешине у предметној настави су одржале радионице током којих су  анализирали предности и мане интернета, друштвених мрежа, бавили се зависношћу од алкохола и пушења као и здравим стиловима живота. Слике