Измене у наставним данима

Према члану 4. Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину, школа је у обавези да равномерно распореди дане у седмици.
Пошто ове школске године по школском календару има мање понедељака него других радних дана (због празника), донета је следећа одлука:

У уторак 12.11.2019. године настава ће се одвијати по распореду од понедељка.

У среду 8.1.2020. године настава ће се одвијати по распореду од понедељка.

У четвртак 30.4.2020. настава ће се одвијати по распореду од понедељка.