За будуће прваке

Полазак у школу је врло значајан доживљај за дете. Од првог утиска детета о школи зависи успешност његовог целог даљег школовања, па се може сматрати и пресудним тренутком за цео живот детета. Поласком детета у школу, круг око њега се шири и у његовој активности игра више није доминантна, учење постаје његова основна активност. Дете ће напредовати у школи и лепо ће се осећати у друштву својих вршњака ако код њега формирамо позитиван однос према школи, обавезама које га чекају, учитељу, вршњацима…

Деца пре поласка у школу морају да обаве систематски преглед код педијатра, специјалисте за ОРЛ, офталмолога и логопеда, а испитивање детета и проверу спремности за школу обавља психолог. Први сусрет са школом – тестирање код психолога, ствара већу трему родитељима него деци.

– Није потребно припремати дете за тестирање. Од детета се не очекује да зна сва питања нити да уради све задатке. Сасвим је у реду и очекивано да погреши и нешто не зна. Дозволите психологу да реално процени зрелост детета за полазак у први разред и евентуално Вам да неке смернице како да додатно припремите Ваше дете за школу . Пре тестирања је корисно да упознате дете са процедуром која следи, објаснити му да ће остати са психологом где ће причати, одговарати на нека питања, решавати задатке, склапати фигуре …

– Не оптерећујте дете вашим очекивањима. Не секирајте се уколико дете не зна да чита, пише, сабира,… то је потпуно у реду, будући да је задатак школе и учитеља да свему томе научи дете.

Тестови за испитивање будућих првака

Тестирање будући првака врши психолог школе на матерњем језику детета. При тестирању деце примењују се стандардни поступци и инструменти који су препоручени од стране овлашћене стручне организације.

Уколико школски психолог није у могућности да тестира дете на његовом матерњем језику, у таквим случајевима ангажује се преводилац на предлог савета националне мањине, чији језик дете говори.

Ранији упис деце у први разред

Деца старости од шест до шест и по година могу да се упишу у први разред, али тек након провере спремности за полазак у основну школу која се врши од стране школског психолога. Приликом тестирања примењују се инструменти и поступци препоручени од стране надлежних стручних организација.

На основу урађеног тестирања, психолог школе препоручује:

  • Упис детета у први разред, или
  • Одлагање уписа за годину дана и похађање предшколског програма

Уколико родитељ из било ког разлога сумња у одлуку о одлагању уписа, може да поднесе захтев за поновно тестирање комисији школе. Комисију школе сачињавају: педагог, психолог, учитељ и педијатар. Након поновног испитивања о спремности за упис, комисија доноси одлуку о упису детета у први разред или одлагању уписа на годину дана и похађања предшколског програма.

Каснији упис деце у први разред

Уколико дете није уписано у први разред услед здравствених проблема или неког другог разлога, а старије је од седам и по година, може се уписати у први или одговарајући разред након провере знања.