Лична карта

 

 

Назив: ОШ “ ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“

Адреса: ул. Анте Протића бр. 3

Седиште: 11300 Смедерево

Основана: 1806. год.

Централна градска школа са

истуреним одељењима у Удовицама (1 – 8. разред)

и Сеонама (1 – 4. разред)

Укупан број радника школе: 105

Број наставног особља: 73

Разредна настава : 26

Предметна настава: 47

Број ученика: 1198

Број одељења: 50

Разредна настава: 24 одељења

Предметна настава: 24 одељења

Одељење деце лако ометених у развоју: 2 одељења

Директор школе: Драган Петковић

Помоћник директора: Татјана Ђуровић

Стручни сарадници: психолог, педагог и библиотекар

Површина школе: 6430 m2

5905m2 матична школа + 525 m2 Удовице и Сеоне

11 учионица

16 кабинета

фискултурна хала

мутимедијална учионица

библиотека

стоматолошка ординација

зборница

продужени боравак

стан за домара

трпезарија и кухиња

канцеларије

Настава се изводи у две смене

Дан школе: 25.ОКТОБАР