Издвојена одељења

Школа има издвојена одељења у Сеонама и Удовицама.

Издвојена одељења у Сеонама похађају ученици од првог до четвртог разреда, након чега школовање настављају у централној школи у Смедереву.

Издвојена одељења у Удовицама школује ђаке од првог до осмог разреда.