Издвојена одељења

Школа има издвојена одељења у Сеонама и Удовицама.