Школска библиотека

Библиотека у школи је незаобилазан сегмент у наставно-образовном процесу и васпитању деце. Школска библиотека (40 м2 ) се налази на спрату,  у  делом преграђеном холу, чије преграђивање је финансирала АCDI/VOCА. Полице, књижнички сто, итисон за под, завесе и дечији столови  су набављени из средстава школе. Библиотека је скромно украшена зеленилом.

Библиотекар у свом раду остварује врло добру сарадњу са руководством школе, наставницима у школи, стручним сарадницима и ученицима. Школска библиотека је у школској 2012/2013.години имала 924корисника. Од тог броја 832  корисника су ученици, што износи више од половине ученика школе и 92 корисника су чланови колектива.

Књижни фонда школске библиотеке је 11882 библиотечке јединице (наставнички фонд – 4345 књига, ученички фонд – 7537 књига).

У  школској библиотеци  ради  секција која је формирана у оквиру школске библиотеке. Активности чланова секције су : упознавање са смештајем књига и децималном класификацијом, вежбе у брзом проналажењу књиге на полици и враћање на исто место, сређивање полица са књигама и естетско уређење библиотеке, упознавање писаца и дела, физичка обрада књиге, санирање поцепаних књига, приређивање изложби књига, уређивање паноа, разговор о новоизашлим књигама, помоћ при дистрибуцији дечје штампе, организација и спровођење хуманитарних акција, приредби, тематских изложби, сарадња са Вршњачким тимом.

Школска библиотека активно учествује у спровођењу акције Читалачка значка   коју организује Народна библиотека Смедерево. Прошле школске године на завршној приредби 161 ученик  је награђен Читалачком значком са ликом Иве Андрића. Од 20 школа учесница, наша школа је освојила друго место. Бесплатним уписом у Народну библиотеку награђено је 10 ученика и њихови читалачки дневници су били изложени на Дечјем одељењу.

У сарадњи са Народном библиотеком Смедерево и колегама са Дечјег одељења организујемо  радионице за ученике наше школе. Прошле школске године одржана је радионица за ученике првог разреда на тему У школи ми се (не) допада  и радионица  Да, ја сам вредан поштовања за ученике петог разреда  у оквиру Еликсира толеранције – програм – ја лично. Ученици другог разреда су присуствовали промоцији књиге Од читања се расте аутора Јасминке Петровић.

библиотекар

Марија Вујић