Контакт

Адреса: Анте Протића 3

Телефон: 026/617-376

Директор: 026/617-377

Факс: 026/616-392

email: ddskola@mts.rs

 

 Лице овлашћено за заштиту података о личности:
Светлана Стојановић
Телефон: 026/616-392
email:  svetlanasekretar@gmail.com