Упис у први разред

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА

 

Школску годину уписују ученици који до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година.

Уписна процедура обавља се у складу са свим законима Републике Србије који обухватају овај процес (чл. 98. Закона о основама система образовања и васпитања).

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи (секретару школе)

Приликом уписа родитељ предаје тpажена докумената и потребне информације. Затим секретар заказује тестирање код психолога школе.

 

Потребна документација за упис ученика:

– Извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија)

 -Потврда о похађању припремног предшколског

 -Лекарско уверење – доставља се накнадно, након обављеног систематског прегледа у здравственој установи.