Литература – препоруке

 

ЛИТЕРАТУРА КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

 

Приручник за родитеље – ШТА ЈЕ ДАНАС БИЛО У ШКОЛИ?

http://www.unicef.rs/files/Prirucnik_za_roditelje_Skola_bez_nasilja.pdf

САВЕТИ ПСИХОЛОГА – Петар Јовановић и Љубица Јовановић

ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ –  Водич за родитеље – Недељко В.Јовић

ДЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У СМЕДЕРЕВУ – Како пружити подршку и подстаћи развој

ГОВОР ВАШЕГ ДЕТЕТА  –  Др Смиљана Васић

ПЕТ ЛАКИХ КОЛАЖА –  Мирослав Цветковић

ДЕЧЈИ СТРАХОВИ –  Др Бенџамин Б.Волман