Школа данас

Директор

Драган Петковић,  професор Mузичке културе.

Рођен је  25.06.1971. године у Смедереву. У овој школи ради од 1995. године  као наставник Музичке културе.

На место директора je ангажован 29.11.2017. године.

 

 

 

Помоћник директора

Данијела Стојковић – професор разредне наставе.

Рођена  07.06.1971. године.

У овој школи је од 1999. године.

На функцији помоћника директора школе налази се од 07.07.2017. године.

 

 

Администрација

 

Светлана Стојановић, дипломирани правник, секретар школе. Рођена је у Београду у породици Мишић 02.11.1956. године. У овој Школи је од 13.10.2004. године.

 

Светлана Милашиновић, економски техничар, административни радник у овој школи од 25.03.1991.године.

 

Драгица Миловановић, рођена 26.03.1966.године, економски техничар. Ради на пословима административног радника од 2015/2016. године.

 

 

 

Стручни сарадници

 

Снежана Инић, педагог Школе, рођена је у Косовској Митровици 02.07.1958. године у породици  Продановић. У овој школи је од 1992. године. Удата је и у браку са супругом Димитријем има две кћерке.

 

Јелена Здравковић, психолог, рођена је у Смедереву 5.11.1973. године у породици Иличић. У овој школи је од 1999. године. Удата је и са супругом Борисом има двоје деце.

 

Марија Вујић, професор разредне наставе, библиотекар сарадник. Рођена је 29.06.1979. године у Београду. У овој школи је од 25.02.2003. године.

 

Марија Костић, дипломирани педагог, рођена 18.12.1979. године. У овој школи ради од 2015. Године.

 

Мирјана Белошевац,  психолог у подручној школи у Удовицама. Диоломирала на Филозoфском факолтету у Београду. Рођена 30.09.1966. године.  У овој школи ради од 2015. године.

 

 

Учитељи

ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

 

I  РАЗРЕД
I/ 1 Биљана Илић
I /2 Сузана Чолак
I /3 Мирјана Стојановић
I /4 Вирђинија Касалица
I /5 Каролина Кнежевић
I /6 Маријана Јоксимовић – Удовице
I /7 Миланка Голе – Сеоне

II РАЗРЕД

II /1Весна Николић
II /2 Јасмина С. Симић
II /3 Драгана Грујић
II /4 Биљана Косановић
II/ 5 Зорица Николић – Удовице
II /6 Војкан Радивојевић – Сеоне

III РАЗРЕД

III /1 Татјана Ђуровић
III /2 Драгана Јанојлић
III/ 3 Марија Игњатовић
III /4Славица Митровић Вељовић
III /5 Биљана Миливојевић
III/ 6 Габријела Риђић – Удовице
III/ 7 Војкан Радивојевић – Сеоне

I V РАЗРЕД

IV /1 Невена Перић
IV /2 Драгана Милутиновић
IV/ 3 Јасмина Д. Симић
IV/ 4 Данијела Маричић
IV/ 5 Ружица Стојић
IV/ 6 Миланка Голе – Сеоне

 

 

Наставници

ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

Српски језик
·         Јелица Новаковић
·         Сања Марковић
·         Људмила Вуковић
·         Ана Вељковић
·         Гордана Ристић
·         Снежана Ђурић
______________________________________________________________________________
Енглески језик
·         Галина Стевановић
·         Јелена Ђорђевић
·         Ивана Карић
·         Снежана Јовић
.         Нела Рибак
______________________________________________________________________________
Италијански језик
·         Гордана Дејановић
______________________________________________________________________________
Немачки језик
·         Зорица Стојковић
–         Тања Коцић
______________________________________________________________________________
Ликовна култура
·         Љиљана Тодоров
·         Дијана Андрејић
______________________________________________________________________________
Музичка култура
·         Катарина Карић
·         Андрија Костић
______________________________________________________________________________
Историја
·         Драгиња Ракић
·         Јадран Перић
·         Нермина Ћатибушић
______________________________________________________________________________
Географија
·         Жељана Спасић
·         Христина Ранитовић
·         Жарко Плетикосић
–        Горан Алексовски
______________________________________________________________________________
Физика
·         Ружица Томић
·         Радиша Благојевић
·         Крстан Ћорић

______________________________________________________________________________
Математика
·         Тамара Ђаковић
·         Снежана Хлевовој
·         Љубица Ракић
·         Крстан Ћорић
–        Милан Марковић
______________________________________________________________________________
Биологија
·         Оливера Пешић
·         Владета Живковић
–         Драгана Трајковић
______________________________________________________________________________
Хемија
·         Драгана Миловановић
·         Светлана Манџуковић
______________________________________________________________________________
Техничко и информатичко образовање
·         Љубиша Стошић
·         Зорица Морача
·         Јулијана Јовановић
______________________________________________________________________________
Физичко васпитање
·         Весна Михајловић
·         Зоран Пејчић
·         Данијела Станковић
·         Горан Крчмаревић
·         Дејан Милошевић
·         Милош Дабулханић
______________________________________________________________________________
Грађанско васпитање
·         Ана Вељковић
·         Гордана Ристић

_____________________________________________________________________________
Верска настава
·         Виолета Гавриловић
·         Тања Стошић
_____________________________________________________________________________
Информатика и рачунарство
·         Радмила Лукић
·         Маријана Јурић
______________________________________________________________________________

 

 

 

 

Помоћно-техничко особље

Кадић Миломир – домар

Марковић Драган – домар

Лазић Дејан – домар, ложач (Удовице)

Ћорић Ковиљка – куварица

Димитријевић Виолета – помоћни радник

Ђурђевић Гордана – помоћни радник

Игњатовић Славена – помоћни радник

Марић Катарина – помоћни радник

Микић Јасмина – помоћни радник

Милојевић Слађана – помоћни радник

Ђуричић   Даница- -помоћни радник

Миош Олга – помоћни радник

Симић Љиљана – помоћни радник

Стошић Мирјана – помоћни радник

Трајковић Дафина – помоћни радник

Младеновић Олга – помоћни радник Удовице

Павловић Мирјана – помоћни радник Сеоне