Школа данас

Директор

Драган Петковић,  професор Mузичке културе.

Рођен је  25.06.1971. године у Смедереву. У овој школи ради од 1995. године  као наставник Музичке културе.

На место директора je ангажован 29.11.2017. године.

 

 

 

Помоћник директора

Татјана Ђуровић, професор разредне наставе.

Рођена је 14.11.1971. године у Смедереву. У овој школи ради од 2000. године као професор разредне наставе.

 

 

 

Администрација

 

Светлана Стојановић, дипломирани правник, секретар школе. Рођена је у Београду у породици Мишић 02.11.1956. године. У овој Школи је од 13.10.2004. године.

 

Светлана Милашиновић, економски техничар, административни радник у овој школи од 25.03.1991.године.

 

Драгица Миловановић, рођена 26.03.1966.године, економски техничар. Ради на пословима административног радника од 2015/2016. године.

 

 

 

Стручни сарадници

 

Снежана Инић, педагог Школе, рођена је у Косовској Митровици 02.07.1958. године у породици  Продановић. У овој школи је од 1992. године. Удата је и у браку са супругом Димитријем има две кћерке.

 

Јелена Здравковић, психолог, рођена је у Смедереву 5.11.1973. године у породици Иличић. У овој школи је од 1999. године. Удата је и са супругом Борисом има двоје деце.

 

Марија Вујић, професор разредне наставе, библиотекар сарадник. Рођена је 29.06.1979. године у Београду. У овој школи је од 25.02.2003. године.

 

Марија Костић, дипломирани педагог, рођена 18.12.1979. године. У овој школи ради од 2015. Године.

 

Мирјана Белошевац,  психолог у подручној школи у Удовицама. Диоломирала на Филозoфском факолтету у Београду. Рођена 30.09.1966. године.  У овој школи ради од 2015. године.

 

Школска 2020/2021. година

Учитељи

Први разред
Драгана Јанојлић
Марија Игњатовић
Славица Вељовић
Биљана Миливојевић

Други разред
Драгана Милутиновић
Јасмина Д. Симић
Невена Перић
Данијела Маричић

Трећи разред
Биљана Илић
Сузана Чолак
Мирјана Стојановић
Вирђинија Касалица
Каролина Кнежевић

Четврти разред
Весна Николић
Јасмина С. Симић
Драгана Грујић
Биљана Косановић

Удовице
Зорица Николић
Габријела Риђић
Ружица Стојић
Маријана Јоксимовић

Сеоне
Војкан Радивојевић
Данијела Стојковић

Продужени боравак
Верослава Властић
Гордана Драгутиновић

Наставници

Српски језик
Јелена Булајић
Ана Вељковић
Људмила Вуковић
Снежана Ђурић
Сања Марковић
Гордана Ристић

Енглески језик
Јелена Ђорђевић
Снежана Јовић
Ивана Карић
Нела Рибак
Галина Стевановић

Италијански језик
Гордана Дејановић

Немачки језик
Неда Гогић
Тања Коцић
Зорица Стојковић

Ликовна култура
Душан Раичевић
Јелена Стејић

Музичка култура
Катарина Карић
Андрија Костић

Историја
Јадран Перић
Драгиња Ракић
Нермина Ћатибушић

Географија
Горан Алексовски
Ана Ђорђевић
Христина Ранитовић
Жељана Спасић
Александра Стефанов

Физика
Радиша Благојевић
Ружица Томић
Крстан Ћорић

Математика
Тамара Ђаковић
Марко Крстић
Наташа Милићевић
Љубица Ракић
Крстан Ћорић

Биологија
Светлана Величковић
Слађана Пилиповић
Драгана Трајковић

Хемија
Драгана Миловановић
Јелена Станковић

Техника и технологија
Јулијана Јовановић
Зорица Морача
Љубиша Стошић

Физичко васпитање
Дејан Милошевић
Весна Михајловић
Зоран Пејчић
Ненад Стаменковић
Данијела Станковић

Информатика и рачунарство
Маријана Јурић
Милан Марковић
Радмила Лукић
Љубиша Стошић

Грађанско васпитање
Неда Гогић
Тања Коцић
Јелена Стејић
Жељка Јосивљевић
Јадран Перић

Верска настава
Виолета Гавриловић
Ружица Милић

Одељење ученика благо ометених у развоју
Весна Ђорђевић
Слађана Милосављевић

Помоћно – техничко особље
Виолета Грбић
Гордана Ђурђевић
Даница Ђуричић
Славена Игњатовић
Миломир Кадић
Дејан Лазић
Катарина Марић
Драган Марковић
Јасмина Микић
Слађана Милојевић
Олга Младеновић
Мирјана Павловић
Љиљана Симић
Мирјана Стошић
Дафина Трајковић
Ковиљка Ћорић