УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије одлучила да се, због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи привремено обустави непосредни образовно васпитни рад у основним и средњим школама на територији Републике Србије. У циљу остваривања права ученика на образовање, МПНТР припремило је оперативни план за наставак рада школе у отежаним условима, кроз остваривање образовно васпитног рада учењем на даљину.

Почетак реализације образовно васпитног рада учењем на даљину је 17.3.2020. године.

Школа је у складу са сопственим ресурсима за подршку у учењу на даљину и уз коришћење доступних платформи за учење осмислила начине за остваривање садржаја:

 1. Образовни садржаји за учење на даљину ће се емитовати на трећем каналу РТС-а
  1. свакодневно, почев од 8 часова, шест дана у недељи биће емитовани посебно припремљени образовни садржаји који обухватају обрађене наставне јединице одређених предмета,
  2. часови ће бити емитовани према распореду по разредима који ће дан пре емитовања бити доступан на сајту
   rasporednastave.gov.rs
  3. за ученике од првог до седмог разреда садржаји ће бити емитовани у блоковима од по 2 часа дневно,
  4. за ученике осмог разреда емитоваће се садржаји у блоковима од по 3 часа,
 2. Наставници ће организовати онлајн наставу у складу са својим плановима. Такође ће остварити комуникацију са ученицима и/или родитељима како би настава била квалитетнија и како би се омогућило праћење рада и напредовања ученика, а у циљу пружања подршке у учењу.
 3. Наставници ће бележити податке о раду и напредовању ученика до којих ће долазити кроз различите врсте размена (фотографије задатака и других радова ученика, активности које ученици остварују у електронским вежбањима и слично). На основу ових белешки наставници ће оцењивати ученике, што је неопходно како би се школска година привела крају и оцене закључиле.

На крају још једном подсећамо да лица старија од 60 година треба да остану код куће.

Детаљније