ЛЕТОПИС за школску 2015/2016. годину

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Организација школе

 • Назив: ОШ '' ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ''
 • Адреса: ул. Анте Протића бр. 3
 • Седиште: 11300 Смедерево
 • Основана: 1806. год.
 • Централна градска школа са истуреним одељењима у Удовицама (1 - 8. разред) и Сеонама (1 - 4. разред)
 • Укупан број радника школе: 105
 • Број наставног особља: 84
 • Разредна настава : 21
 • Предметна настава: 63
 • Број ученика: 1201
 • Број одељења: 53
 • Разредна настава: 25 одељења
 • Предметна настава: 26 одељења
 • Одељење деце лако ометених у развоју: 2 одељења
 • Стручни сарадници: психолог, педагог и библиотекар
 • Директор школе: Снежана Ђурић
 • Помоћник директора:Драгана Трајковић

 

·         Површина школе: 6430 m2

·         5905m2 матична школа + 525 m2 Удовице и Сеоне

·         11 учионица

·         17кабинета

·         фискултурна хала

·         мутимедијална учионица

·         библиотека

·         стоматолошка ординација

·         зборница

·         продужени боравак

·         стан за домара

·         трпезарија и кухиња

·         канцеларије

 

Настава се изводи у две смене

 

Дан школе:25.ОКТОБАР

 

Наставници

ШКОЛСКА 2015/16. ГОДИНА

Српски језик

·         Јелица Новаковић

·         Сања Марковић

·         Људмила Вуковић

·         Ана Вељковић

·         Гордана Ристић

·         Неда Гогић

 -       Олга Терзић

Енглески језик

·         Галина Стевановић

·         Јелена Ђорђевић

·         Ивана Карић

·         Снежана Радуновић

·         Нела Рибаk

Италијански језик

·         Гордана Дејановић

·         Јелена Јеремић

Немачки језик

·         Зорица Стојковић

·         Тијана Петровић

Ликовна култура

·         Љиљана Тодоров

·         Ивица Илић

Музичка култура

·         Драган Петковић

·         Ђорђе Нешић

·         Андрија Костић

Историја

·         Драгиња Ракић

·         Јадран Перић

·         Нермина Ћатибушић

Географија

·         Жељана Спасић

·         Христина Ранитовић

·         Жарко Плетикосић

-        Горан Алексовски

-       Бранкица Вучковић

Физика

·         Ружица Томић

·         Радиша Благојевић

·         Тања Милосављевић

·         Крстан Ћорић

Математика

·         Јагош Голе

·         Тамара Ђаковић

·         Снежана Хлевовој

·         Љубица Ракић

·         Крстан Ћорић

Биологија

·         Оливера Пешић

·         Владета Живковић

Хемија

·         Драгана Миловановић

·         Светлана Манџуковић

 

Техничко и информатичко образовање

·         Љубиша Стошић

·         Зорица Морача

·         Јулијана Јовановић

Физичко васпитање

·         Весна Михајловић

·         Зоран Пејчић

·         Данијела Станковић

·         Горан Крчмаревић

·         Дејан Милошевић

·         Милош Дабулханић

Грађанско васпитање

·         Ана Вељковић

·         Гордана Ристић

Верска настава

·         Виолета Гавриловић

·      Тања Стошић  

Информатика и рачунарство

·         Радмила Лукић

·         Маријана Јурић

 

 

Учитељи

ШКОЛСКА 2015/16. ГОДИНА

11    -  Драгана Милутиновић

12    -  Невена Перић

13    -  Јасмина Д. Симић

14    -  Данијела Маричић

15    (Удовице) - Ружица Стојић

16     (Сеоне)    - Миланка Голе

 

21    -  Биљана Ковачевић

22    -  Сузана Поповић

23    -  Мирјана Стојановић

24    -  Вирђинија Касалица

25         (Удовице) - Татјана Ђуровић

26       (Сеоне)    - Миланка Голе

 

31   -   Весна Николић

32   -   Јасмина С Симић

33   -   Драгана Гријућ

34    -  Биљана Косановић

35 (Удовице) - Зорица Николић

36 (Сеоне)    - Војкан Радивојевић

 

41    -  Данијела Вукоичић

42    -  Драгана Јанојлић

43    -  Марија Игњатовић

44    -  Славица Митровић-Вељовић

4   -   Биљана Миливојевић

46   -    (Удовице) - Габријела павловић

37    -   (Сеоне)   - Бојкан Радивојевић

 

41    -  Драгана Милутиновић

42    -  Невена Перић

43    -  Јасмина Д. Симић

44    -  Данијела Маричић

45 (Удовице) - Ружица Стојић

46 (Сеоне)    - Миланка Голе

 

Стручни сарадници

Снежана Инић, педагог Школе

Јелена Здравковић,психолог

Марија Костић, педагог

Мирјана Белошевац, психолог

Марија Вујић, професор разредне наставе, библиотекар сарадник (на замени Јелена Стејић)

 

 

Администрација

Светлана Стојановић, дипломирани правник, секретар школе

Светлана Милашиновић, економски техничар, административни радник

 

 

Помоћно и техничко особље


·         Кадић Миломир - домар

·         Марковић Драган - домар

·         Лазић Дејан - домар, ложач (Удовице)

·         Ћорић Ковиљка - куварица

·         Вујасиновић Мара - помоћни радник

·         Димитријевић Виолета - помоћни радник

·         Ђурђевић Гордана - помоћни радник

·         Игњатовић Славена - помоћни радник

·         Марић Катарина - помоћни радник

·         Микић Јасмина - помоћни радник

·         Миловановић Драгица - помоћни радник

·         Милојевић Слађана - помоћни радник

·         Миош Олга - помоћни радник

·         Симић Љиљана - помоћни радник

·         Стошић Мирјана - помоћни радник

·         Трајковић Дафина - помоћни радник

·         Младеновић Олга - помоћни радник Удовице

·         Павловић Мирјана – помоћни радник Сеоне

 

 

Септембар

1.IX 2015. 12.00ч  Свечани пријем првака поводом којег је одржана приредба у Центру за културу.

                  У први разред је уписано 130 ученика. И ове школске године наставља се са кабинетском наставом.

3. IX 2015. Подела прслука и беџева првацима у акцији „Безбедност деце у саобраћају“. Традиционална сарадња локалне заједнице (Градско веће за безбедност у саобраћају).

4. – 6. IX 2015. Традицонална манифестација у граду „Смедеревска јесен“.

- У том периоду је у нашој фискултурној сали одржан међународни рукометни турнир.

 

 

- Учешће наших ученика у дешавањима током манифестације „Смедеревска јесен“

10. и 11. IX 2015. Одржане су радионице за наставнике под називом „Проблеми наставе и њихово превазилажење“. Водитељи ове акције били су Невена Перић и Снежана Јовић.

22. IX 2015. 09.30ч У одељењима ученика трећег разреда одржана је едукација ученика на тему противпожарне заштите од стране ватрогасних јединица.

25. IX 2015. Ученици седмог и осмог разреда, који су у протеклој школској години били на такмичењу, посетили су заједно са наставницима пунктове у Београду посвећене данима науке.

* У месецу септембру Школа је ушла у пројекат „Здраво растимо“ у организацији компаније Nestle и савеза за спорт Србије. Укључени су ученици седмог разреда, а задужен је наставник Данијела Станковић.

Октобар

 

5-10. X 2015. обележавање Дечије недеље бројним активностима.

(Програм обележавања у прилогу)

* На Часовима одељењског старешине, Грађанског васпитања и Верске наставе ученици су са својим наставницима обрађивали теме: разумевање и прихватање разлика, толеранције, љубави и ненасилне комуникације. У сарадњи са наставницима Српског језика и Ликовне културе обрађена је тема: Свако дете срећног лица чува једна породица. Радови су излагани у холу и ходницима школе. Клуб родитеља је помагао израду паноа. Ученици 7. разреда су извели и перформанс у холу школе. Учитељи су у ходницима новог дела школе излагали радове ученика. У подручном одељењу у  Удовицама је истим поводом одржана приредба у којој је учествовао велики број ученика, а у организацији су били наставнии.              

       8. X 2016. Ученици: Николина Аврамовић, Ана Чикарић, Марко Јовановић, Стефан Савић, Дамјан Симић и Данило Карапанџа,

 наставница Ружица Томић и Школа добитници награде Издавачке куће "Кllet" и часописа "Млади физичар"!

Свечана додела награда одржана 08.10.2015. године у Удружењу новинара Србије у Београду!         

                                                                                

 

 

16. X 2015. одржана је Смедеревска песничка јесен у Центру за културу. Учествовало је две стотине ученика нижих разреда.

22. X 2015. одржана је приредба поводом Дана школе у подручној школи у Удовицама.

24. X 2015. одржана је свечана приредба поводом Дана школе. Одигран је фер-плеј турнир у малом фудбалу са ученицима седмог и осмог разреда. Постављена је и изложба у холу Школе.

28. X 2015. реализована је сарадња саобраћајне полиције и школе. Одржана су предавања у одељењима првог разреда.

            

Новембар

5. и 6. XI 2015. реализован је пројекат МУП-а и Школе. Одржана су предавања на тему вршњачког насиља и сарадња са МУП-ом ученицима петог разреда на часовима одељенске наставе. Предавања реализовао школски полицајац Слободан Чолић.

18. XI 2015. одржана је хуманитарна акција у организацији Клуба родитеља и Школе (у надлежности Тима за сарадњу са породицом). Прикупљана је помоћ на разним пунктовима у граду за болесног дечака Страхињу Живковића.

27. XI 2015. одржано је предавање на тему „Едукативни програм у пубертету репродуктивног здравља“. Унутар предавања обрађене су следеће теме

- Пубертет и промене у њему

- Женска анатомија и физиологија

- Менструални циклус

- Лична хигијена

Предавање је одржано у организацији Завода за вредновање квалитета, а упућено је девојчицама шестог разреда.

6. XI 2015. одржана је мађионичарска представа у Школи којој су присуствовали ученици од првог до четвртог разреда.

24. XI 2015. прослављен је Дан безбедности саобраћаја у Смедереву. У сали Градске управе одржана је трибина намењена ученицима и младима под називом „Безбедност деце у саобраћају“. Предавач је био Душан Пешић. Трибини су присуствовали ученици првог разреда са својим учитељима.

26. XI 2015. одржана је приредба у Центру за културу поводом освајања првог места на нивоу града из читалачке значке.

28. XI  2015. одржано је учешће на завршној Горанској радионици у Београду у основној школи „Радојка Лакић“. Тамо су били ученици шестог разреда са наставницом Оливером Пешић.

Децембар

5. XII 2015. одржана је свечана академија села Удовице у 18.00ч у Центру за културу  Смедерево поводом четири стотине година постојања тог села. У приредби су учествовали ученици и Централне школе и удовичке.

12. XII 2015. освојена је прва награда на мултимедијалном конкурсу у организацији „Подружнице друштва за српски језик за подунавски округ“. Награду су примили ученици Милан Ђорђевић и Снежана Динчић 8/6 одељења у Удовицама. Пројектом су руководили наставница Олга Терзић и М. Јулић. Читава ова манифестација је посвећена 80-годишњици рођења Данила Киша.

13. XII 2015. Савез за школски спорт Републике Србије у оквиру пројекта „Здраво растимо“ послао је Школи ваучер за куповину спортске опреме. За следећи месец је предвиђено и добијање комплета мајица за ученике.

14. XII 2015. у организацији МУП-а одржана су предавања на тему „Пиротехничка средства и опасност која од њих прети“ Предавања су одржана у свим одељењима од петог до осмог разреда на часу одељенског старешине.

16. XII 2015. наставниц Снежана Хлевовој и осморо ученика школе били су у посети вртићу „Сунце“(деца и одрасли са посебним потребама) у оквиру новогодишњих активности и сарадње са породицом.

  

 

24. XII 2015. у организацији РШП-а изведена је планирана посета Дому за старе. У оквиру новогодишњег празника петнаесторо ученика заједно са наставницима Ђорђем Нешићем, Олгом Терзић и Драганом Грујић приређена је мини-приредба корисницима Дома за старе

           

 

 

21. XII 2015. Школа је конкурисала за пројекат фондације „Новак Ђоковић“ ради уређења терена.

22. XII 2015. наша школа је проглашена за најбољу основну школу у спорту за 2015, годину. Савез за школски спорт и Град су уручили школи пехар у свечаној сали Градске скупштине.

29. XII 2015. ученици 2/5 су заједно са својом учитељицом и родитељима учествовали у новогодишњој креативној радионици.

30. XII 2015. подељени су пакетићи социјално угроженим ученицима који су направљени од прикупљених слаткиша и играчки у хуманитарној новогодишљој акцији.

- Ученици нижих разреда су са својим учитељицама организовали новогодишњи маскенбал.

 

Јануар

15. I 2016. одржана је представа у извођењу Југословенског дрмаског позоришта која је посвећена Милунки Савић у концертној сали Центра за културу. Представи су присуствовали ученици петог и шестог разреда са наставницима српског језика.

22. I 2016. у Музеју у оквиру светосавских свечаности ученици 1/1 и 3/4, заједно са својим учитељицама Невеном Перић и Биљаном Косановић, учествовали су у програму „Школски дан у Музеју – едукативни програм“.

- За месеце фебруар, март, април предвиђени су тродневни семинари са темом „Заштита репродуктивног здравља младих и превенција различитог понашања“. У свим терминима који су предвиђени током поменутих месеци присуствоваће по два ученика осмог разреда Школе.

25. I 2016. одржана је свечана Академија поводом обележавања Светог Саве у 19.00ч у Центру за културу. Наша школа је била домаћин обележавања ове године. Приредби су присуствовали ученици осмог разреда. 

 

     

 

- Одржано је предавање на тему „Прикупљање секундарних сировина“ (конзерве и рециклажа). Предавањима су присуствовали ученици другог, четвртог, петог и осмог разреда. Иначе, већ је у току акција прикупљања конзерви у школи.

27. I 2016. у 08.30ч у Саборном храму пререзан је славски колач. Деца су са својим вероучитељима остала на Литургији и добила светосавске пакетиће. Потом, у 13.00ч одржана је приредба за ученике Школе у Центру за културу.

Фебруар

23. II 2016. реализована је радионица на тему „Дискриминација Ромске популације“ у одељењима 6/2 и 7/4 у организацији Друштва за борбу против дискриминицаје у оквиру Министарства.

 

Март

1. III 2016. у мултимедијалној учионици одржана је презентација Закона о уџбеницима у реализацији радне групе за побољшање квалитета рада.

15. III 2016. обављено је прикупљање новчане помоћи на нивоу Школе  за нашу ученицу 4/5 одељења која је већ дуже време у болници.

- Учешће на конкурсу „Крв живот значи“. Тема конкурса је добровољно давање крви. Конкурс траје до 8. априла 2016. Спроведен је у сарадњи са Црвеним крстом Смедерева.

18. III 2016. спроведена је амбијентална настава одељења 1/1 са учитељицом Невеном Перић.

25. III 2016. у организацији Физичког факултета Универзитета у Београду и  Регионалног центра за просветни развој запослених у образовању одржан је Фестивал физике коме је присуствовало двадесеторо ученика Школе са наставницом Ружицом Томић.

Април

7. IV 2016. ученици нижих разреда присуствовали су представи у Центру за културу у оквиру манифестације „Нушићеви дани“.

11. IV 2016. ученици 1/1 и 3/4 у организацији Музеја у Смедереву учествовали су у планираним активностима.

12-13-14. IV 2016. у сарадњи са МУП-ом у одељењима ученика осмог разреда одржана су предавања на тему „Болести зависности“

17. III – 12. IV организовано је дружење са предшколцима. Деца из вртића: „Бамби“, „Бубамара“, „Хајди“, укупно 143 предшколаца је посетило Школу и провело један школски час дружећи се са ученицима четвртог разреда и њиховим учитељицама.

21. IV 2016. организован је Дан девојчица у Техничкој школи у оквиру професионалне оријентације. Професори Техничке школе су у оквиру својих подручја занимања вршили презентацију нашим ученицама осмог разреда.

27. IV 2016. спроведена је хуманитарна акција на нивоу Школе за помоћ болесној деци – двема ученицама Школе и девојчици од годину ипо дана, која болује од тешке болести. Назив акције је „У сусрет Ускрсу“. Направљена је пригодна изложба дечјих радова на неколико пунктова у граду. Акцију је реализовао Тим за сарадњу са породицом заједно са наставницима, родитељима и ученицима Школе.

 

 

Мај

12. V 2016. у оквиру Министарства просвете и Министарства за телекомуникације, а у сарадњи са компанијом „Мајкрософт“, реализована је кампања „ИТКАРАВАН“ са темом „Паметно и безбедно“. Ми смо једина школа у Смедереву, а можда и шире.

Само петнаест градова у Србији обухваћено је овом кампањом.

   

 

13. V 2016. одржан је крос РТС-а „Кроз Србију“ у 10.00ч. У кампањи су учествовали ученици шестог и седмог разреда Школе.

17. V 2016. У присуству многих званичника, наставника и ученика, љубитеља науке и пријатеља Центра, у уторак, 17.5.2016. године, отворен је Научни клуб, седми по реду у оквиру Mреже научних клубова Центра за промоцију науке Примарни циљ овог пројекта је децентрализација науке, односно шира популаризација и промоција научно-истраживачких достигнућа по градовима Србије. Отварању су  присуствовали др Јасна Аврамовић, градоначелница Града Смедерева, Немања Ђорђевић, директор Центра за промоцију науке, Жељана Радојичић Лукић, помоћник министра просвете за предшколско и основно образовање и васпитање, Бранислав Ранђеловић, директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, мр Велиша Јоксимовић, руководиоц Школске управе Пожаревац, директори смедеревских основних и средњих школа и многи наставници и ученици.

   

  

Први посетиоци Научног клуба Смедерево су, наравно, ученици наше школе. Ево шта о томе пише на сајту Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево:

Након тога што су учествовали у церемонији отварања Клуба, ученици ОШ "Димитрије Давидовић" из Смедерева, под менторством Тамаре Ђаковић, наставнице математике, данас су радно отворили Клуб. "Професор" Вук Лазаревић одржао је предавање својим "колегама" у вези са новим "пројектом" на којем ради (прим.аут. ауторска компјутерска игра која за основу има научне сегменте) и заинтересовао присутне до те мере, да је у начелу договорен и други део "игрице". Након напорног рада, "професор" и "колеге" одмор су потражили у "chill-out" зони Научног клуба, решавајући мозгалице и  играјући шах. Посебну пажњу привукао је јамб са специјалним коцкицама - лоптицама.“    

     

 

24 – 28. V 2016. ученици четвртог разреда су са својим учитељицама посетили Вилу Обреновића на Плавинцу.

25. V 2016. спроведена је хуманитарна акција за прикупљање помоћи ученику 7/2 , који је био на операцији срца у Италији. Деца су са својим наставницима  и родитељима на два штанда  имали продајну изложбу ручних радова. Акцију је организовао Тим за сарадњу са породицом.

27. V 2016. организована је игранка за ученике осмог разреда у фискултурној сали од 20.00 – 23.00ч.

30. V 2016. организована је завршна приредба у Удовицама поводом завршетка школске године.

Јун

3. VI 2016. - учешће у пројекту Савеза за спорт и Министарства просвете. У нашој фискултурној сали приказане су атлетске вештине најбољих и најталентованијих атлетичара Школе ученика трећег и четвртог разреда пред својим вршњацима.

       

 ВУКОВЦИ

8.1

1. Исидора Ђорђевић

2. Никола Илић

3.Анђела Младеновић

8.4

1. Илија Јовановић

2. Маша Павловић

3. Ивана Стефановић

8.5

1. Тијана Димитријевић

2. Анђела Цветковић

3. Александра Павловић

4. Михаило Стокић

8.6

1. Марко Миловановић

 

Одлуком Наставничког већа за ученика генерације једногласно је изабрана ученица 8/4 Маша Павловић. Ова титула јој је припала јер је током осмогодишњег школовања била изузетно вредна, радна, одговорна, савесна и све обавезе испуњавала са лакоћом и задовољством. У свим областима је била успешна, а најбоље резултате је остварила из Српског језика на Књижевној олимпијади где је две године за редом освојила друго и треће место на републичком такмичењу (наставница Људмила Вуковић).

  

Успех наших ученика на такмичењима у школској 2015/2016. години

 

Укупно 125 ученика наше школе учествовало је на такмичењима у школској 2015/2016. години и освојило 118 места.

Математика – 16 учесника – 19 места

Математика – Мислиша – 19 учесника – 1 место

Српски језик – 4 учесника – 4 места

Српски језик – Књижевна олимпијада– 4 учесника – 6 места

Српски језик – Републичка смотра – Извор живе речи -1 учесник – 1 место

Смотра рецитатора – 3 учесника – 3 места

Шта знаш о саобраћају – 3 учесника – 3 места

Физика – 3 учесника -3 места

Историја – 11 учесника – 15 места

Биологија – 23 учесника – 7 места

Немачки језик – 1 учесник

Италијански језик– 1 учесник – 2 места

Енглески језик – 2 учесника – 2 места

Верска настава – 3 учесника – 3 места

Ликовна култура – 4 учесника – 4 места

Физичко – појединачно – 17 учесника – 20 места

                 -- екипно – 19 учесника – 25 места

 

Математика – Мислиша:

Александар Ристић – 5. разред (Тамара Ђаковић) – 2. место (основни ниво)

 

Српски језик – Књижевна олимпијада:

Марко Јовановић – 7. разред (Сања Марковић) – учешће

Маша Павловић- 8. разред (Људмила Вуковић) – 3. место

 

Српски језик – Републичка смотра – Извор живе речи:

Вишња Васић – 1. разред (Невена Перић) – 3. место

Републичко такмичење из историје:

Тривун Девић – 7. разред (Јадран Перић) – учешће

Коста Верле – 8. разред (Драгиња Ракић) – учешће

Марко Живковић – 8. разред (Нермина Ћатибушић) – учешће

Републичко такмичење из италијанског језика:

Никола Ђорђевић – 8. разред (Гордана Дејановић) – учешће

Републичко такмичење из енглеског језика:

Анастасија Балог – 8. разред (Ивана Карић) – учешће

 

Републичко тамичење - Физичко – Крос РТС-а:

Матеја Радојевић – 3. разред (Весна Михајловић) – 3. место

Сара Стокић – 4. разред (Весна Михајловић) – 3. место

Клара Рибак – 5. разред (Весна Михајловић) – 3. место

 

 

 

 

 

.Повратак на врх

 

© ДД Школа 2015

 

DSC00239.JPG  DSC00244.JPG  DSC00264.JPG

 

DSC00265.JPG

 

 

DSC00086.JPG  DSC00088.JPG

 DSC00138.JPG

 

DSC00139.JPG  DSC00061.JPG

 

 

 

 

 

DSC00214.JPG

 

 

 

 

DSC00265.JPG    DSC00254.JPG

 

 

DSC00247.JPG    DSC00274.JPG

DSC00259.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DSC00264.JPG

 

DSC00265.JPG    DSC00254.JPG

 

 

DSC00247.JPG    DSC00274.JPG

DSC00259.JPG