На предлог Наставничког већа, а уз сагласност Савета родитеља са седнице која је одржана у четвртак, 01.12. 2016. године, донета је одлука да се од понедељка, 05.12.2016. године контролишу сви улази у школу тако што ће се закључавати све време, осим пред почетак наставе, за време великог одмора и на завршетку наставе, а све у циљу повећања безбедности ученика и контролисаног уласка трећих лица у школу!!!

Оваква одлука уједно ће спречити неконтролисани излазак за време малог одмора ученика предметне наставе!              

Такође, наставници физичког васпитања се обавезују да закључавају улаз у фискултурну салу, а  из разлога јер је у последње време пријављено више случајева нестанка новца и личних ствари ученика који су на часу физичког васпитања!!!

 

Директор школе

Снежана Ђурић