ЛИТЕРАТУРА КОЈА СЕ НАЛАЗИ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

 

Приручник за родитеље - ШТА ЈЕ ДАНАС БИЛО У ШКОЛИ?

http://www.unicef.rs/files/Prirucnik_za_roditelje_Skola_bez_nasilja.pdf

 

САВЕТИ ПСИХОЛОГА - Петар Јовановић и Љубица Јовановић

 

ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ -  Водич за родитеље - Недељко В.Јовић 

 

ДЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У СМЕДЕРЕВУ - Како пружити подршку и подстаћи развој

 

ГОВОР ВАШЕГ ДЕТЕТА  -  Др Смиљана Васић

 

ПЕТ ЛАКИХ КОЛАЖА -  Мирослав Цветковић

 

ДЕЧЈИ СТРАХОВИ -  Др Бенџамин Б.Волман

 

 

 

П Р Е П О Р У К А

 

Издавачка кућа КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

http://www.kcknjizara.rs/edicija?e=12