ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ МОЛБЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД, ЗА ОНЕ КОЈИ ТЕРИТОРИЈАЛНО

НЕ ПРИПАДАЈУ НАШОЈ ШКОЛИ

31.01.2018.ГОДИНЕ

 

Управа школе

 

 

 

        УПЛАТЕ ЗА ЕКСКУРЗИЈУ

 

        ОШ„Димитрије Давидовић“

        ЖИРО РАЧУН: 840-140666-80

        ПОЗИВ НА БРОЈ: 86-00923-423910-00-04-912

___________________________________________________

       

____________________________________________________________________

ОД I ДО VII РАЗРЕДА ЕКСКУРЗИЈУ ПЛАЋАЈУ НА 4 РАТЕ                    

VIII РАЗРЕД  ЕКСКУРЗИЈУ ПЛАЋА НА 5 РАТА _______________________________________________________

УПЛАТЕ РАТА ИЗВРШИТИ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

1.рата до 31.01.2018.године

2.рата до 28.02.2018.године

3.рата до 31.03.2018.године

4.рата до 30.04.2018.године

5.рата до 31.05.2018.године (Важи за ученике осмог разреда)

                                                                            Директор школе

                                                                           _______________

                                                                            Драган Петковић

 

 

 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ:

 

1. РАЗРЕД

1.Н.ЛОГОС NL9001A  - Буквар са словарицом 1, аутори: Душка Милић и Татјана Митић                             850.00

2.Н.ЛОГОС NL9002A  - Наставни листови уз Буквар 1, аутори: Душка Милић и Татјана Митић                  390.00

3.Н.ЛОГОС NL9004А   - Читанка 1 - Реч по реч, аутори: Наташа Станковић Шошо, Маја Костић                690.00

4.Н.ЛОГОС NL9001B    - Почетница  за наставу по  комплексном методу, аутори:Н. Станковић,М. Костић 1830.00                                              

5.Н.ЛОГОС NL9006A  - Математика 1 - уџбеник из 4дела, аутори:Ива Иванчевић и Сенка Тахировић      1480.00

6.Н.ЛОГОС NL9008A  - Свет око нас 1 - уџбеник са додатним материјалима, аутори:Љ. Станковић, Г. Лукић, Г. Субаков 720.00

7.Н.ЛОГОС NL9009A  - Свет око нас 1 - радна свеска, аутори: Љ. Станковић, Г. Лукић, Г. Субаковић        590.00                                                           

8.Н.ЛОГОС NL9010А   - Музичка култура 1 + 2 CD-а Мр Д.Михајловић-Бокан, М.Ињац                                670.00

9.AKRONOLO L6003А   -  OUR Discovery Island Starter  /Енглески језик - Tessa Lochowski                           1200.00

10.Н.ЛОГОС NL9011A  - Ликовна култура 1 - уџбеник, аутори:Драгана Мијић Гордана Мићић                  590.00

УКУПНО ...................................................................................................................................................

 Уџбеници за Српски језик се поручују у Септембру, у зависности од избора да ли се ради по комплексној или букварској методи.

                                                                                 

 

 УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА 2. РАЗРЕД

 

1.Н.ЛОГОС NL9014 Српски - Читанка Уз речи растемо Мр Н.Станковић-Шошо, М.Костић     750.00

2.Н.ЛОГОС NL9017 Српски - Латиница - радни уџбеник Д.Милић, Т.Митић                                620.00

3.Н.ЛОГОС NL9015 Српски - Граматика Дар речи Јелена Срдић                                                  640.00

4.Н.ЛОГОС NL9016 Српски - Радна свескаЈ.Срдић, мр Н.Станковић-Шошо,М.Костић             620.00

5.КЛЕТТ K1210201-3 Математика 2 – УџбеникБ.Поповић, Н.Вуловић, П.Анокић, М.Кандић 690.00

6.КЛЕТТ K1210205-2 Математика 2 - Радна свеска 1. део + 2. ДеоБ.Поповић, Н.Вуловић, П. 740.00

7.БИГЗ B2SN136 Свет око нас 2 уџбеникС.Благданић, З.Ковачевић, С.Јовић                 720.00

8.БИГЗ B2SNS26 Свет око нас 2 радна свескаС.Благданић, З.Ковачевић, С.Јовић                   620.00

9.Н.ЛОГОСNL9022 Музичко - Уџбеник + 2 CD-а  Мр Д.Михајловић-Бокан, М.Ињац                      670.00

10.АТОС A-208 НАРОДАН ТРАДИЦИЈА - радна свескаМ.Вићентијевић В.Ерић,В.Анђелић      550.00

11.AKRONOLO L6008 Our Discovery Island 1 - udžbenik /                                                                    950.00

12.AKRONOLO L6009 Our Discovery Island 1 - r.s. /                                                                               500.00

 

УКУПНО ....................................................................................................................................................8070.00

 

* ЗАУКРУЖИТЕ РЕДИН БРОЈ ЗА НАСЛОВ КОЈЕ ЖЕЛИТЕ ДА ПОРУЧИТЕ!

 

 

 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА 3. РАЗРЕД

1. Н.ЛОГОС NL9026 Српски - Читанка У свету речи Мр Н. Станковић-Шошо, М. Костић           760.00

2. Н.ЛОГОС NL9027 Српски - Граматика Дар речи Јелена Срдић                                                  650.00

3. Н.ЛОГОС NL9028 Српски - Радна свеска Ј. Срдић, мр Н. Станковић-Шошо,М. Костић        620.00

4. КЛЕТТ K1310201-3 Математика 3 – Уџбеник Б. Поповић, Н. Вуловић, П.Анокић, М. Кандић   690.00

5. КЛЕТТ K1310205-2 Математика 3 – Р. Св. 1. део + 2. деоБ. Поповић, Н.Вуловић, П.Анокић,  740.00

6. БИГЗ B3PD12 Природа и друштво 3 уџб. С. Благданић, З. Ковцачевић, С.Јовић, А. Петровић    720.00

7. БИГЗ B3PDS2 Природа и друштво 3 р. св.С. Благданић, З. Ковцачевић, С.Јовић, А.Петровић    620.00

8. К.ЦЕНТАР KC2062 МУЗИЧКА КУЛТУРА 3 - уџбеник /                                                                 500.00

9. К.ЦЕНТАР KC2063 МУЗИЧКА КУЛТУРА 3 - радна свеска са CD-ом /                                    450.00

10. АТОС A-308 НАРОДАН ТРАДИЦИЈА – р.св. М.Вићентијевић,В.Ерић,В.Анђелић         550.00

11. AKRONOLO L6015 Discover English Starter - udžbenik /                                                        950.00

12. AKRONOLO L6016 Discover English Starter - r.s. /                                                                    550.00

УКУПНО.....................................................................................................................................................7800.00

 

 

 

 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА 4. РАЗРЕД

 

 1.Н.ЛОГОС NL9038 Српски - Читанка Бескрајне речи Мр Н.Станковић-Шошо, мр С.Чабрић  790.00

2.Н.ЛОГОС NL9039 Српски - Граматика Дар речи Ј.Срдић, З.Петковић-Живановић                   650.00

3.Н.ЛОГОС NL9040 Српски - Радна свескаМр Н.Станковић-Шошо,мр С.Чабрић,Ј.Срдић,        630.00

4.КЛЕТТ K1410201-3 Математика 4 – Уџб. Б.Поповић, Н.Вуловић, М.Јовановић, А.Николић     690.00

5.КЛЕТТ K1410205-2 Математика 4 – Р.св. Б.Поповић, Н.Вуловић, М.Јовановић, А.Николић    740.00

6.БИГЗ B4PD11 Природа и друштво 4 уџбеникС.Благданић, З.Ковцачевић, С.Јовић, М.Тадић  720.00

7. БИГЗ B4PDS1 Природа и друштво 4  р.св. С.Благданић, З.Ковцачевић, С.Јовић, М.Тадић        620.00

8.БИГЗ B4MK11 Распевано дете 4 уџбеник М.Гаљевић, М.Јовановић Лазић                                   650.00

9.АТОС A-408 НАРОДАН ТРАДИЦИЈА - радна свескаМ.Вићентијевић В.Ерић В.Анђелић      550.00

10.AKRONOLO L6021 Discover English 1 - udžbenik /                                                                             950.00

11.AKRONOLO L6022 Discover English 1 - r.s. /                                                                                         550.00

УКУПНО......................................................................................................................................................7540.00

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА V РАЗРЕД

ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. годину

 

 

! ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО       каталошки број 650-02-00037/2018-07 

Уџбеник за информатику и рачунарство за 5. разред

аутор уџбеника је Светлана Мандић

Издавач: Клетт

 

 

! ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

- Техника и технологија за 5. разред (уџбеник),                             каталошки број 15370 

Аутори: Слободан Попов, Мирослав Парошкај

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства

 

- Збирка материјала за израду модела                                       каталошки број 61506 

од лако обрадивих материјала – за 5. разред основне школе

Аутор: Стојановић М. Душан

Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства

 

! МАТЕМАТИКА                                каталошки број 650-02-00170/2018-07 од 27.4.2018.                                                 

- Математика, уџбеник за пети разред основне школе;

Аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Издавач: „KLETT”

 

каталошки број 650-02-00170/2018-07 од 27.4.2018.

- Математика, збирка задатака за пети разред основне школе;

Аутори: Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

Издавач: „KLETT”

 

 

! БИОЛОГИЈА                                                                             каталошки број 5БИ13 

- Биологија, уџбеник за 5. разред основне школе

Аутори: Дејан Бошковић.

Издавачка кућа: БИГЗ

 

! СРПСКИ ЈЕЗИК

- Читанка – “Уметност речи”                               каталошки број 650-02-00026/2018-07 

Аутори: Наташа Станковић Шошо и Бошко Сувајџић

- Граматика – “ Дар речи”,                                    каталошки број 650-02-00026/2018-07 

Аутори: Јелена Срдић

- Радна свеска,

Аутори: Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић и Јелена Срдић

Издавачка кућа: НОВИ ЛОГОС

 

! НЕМАЧКИ ЈЕЗИК                                        каталошки број 650-02-00137/2018-07                       

- Deutsch! Das will ich!- уџбеник и радна свеска за 5.разред,

Аутори: Марија Травица

Издавачка кућа: BIGZ

 

! ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК                               каталошки број 650-02-00056/2018-07 

- Amici d’Italia – уџбеник и радна свеска,

Аутори: Ана Полегрино, Мадалена Болоњезе, Ивана Виапиани, Елетра Ерколино

Издавачка кућа: DATA STATUS (ELI)

 

! ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                                         каталошки број 650-02-00062/2018-07

- Right On – уџбеник и радна свеска за 5. разред,

Аутори: Jenny Dooley  

Издавачка кућа: ФРЕСКА и Express Publishing

 

! ИСТОРИЈА                                                     каталошки број 650-02-00121/2018-07

Историја 5, уџбеник са одабраним историјским изворима за 5. разред основне школе

Аутори: Емина Живковић, Љиљана Недовић

Издавачка кућа: "Клетт"

 

 

! ГЕОГРАФИЈА                                               каталошки број 650-02-00058/2018-07

Географија 5, уџбеник за 5. разред основне школе

Аутори: Винко Ковачевић, Сања Топаловић

Издавачка кућа: "Клетт"

 

 

! МУЗИЧКА КУЛТУРА                         каталошки број 650-02-00123/2018-07                      

Музичка култура 5, уџбеник за 5. разред основне школе

Аутори: Александра паладин, Драгана Михајловић - Бокан

Издавачка кућа: Н. ЛОГОС

 

 

! ЛИКОВНА КУЛТУРА                         каталошки број 650-02-00129/2018-07

Ликовна култура 5, уџбеник за 5. разред основне школе

Аутори: Миливој Мишко Павловић

Издавачка кућа: БИГЗ                      

 

 

 

 

 

 УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА 6. РАЗРЕД  2018/19.

 

1.КЛЕТТ K1610102-2 Српски 6 - Читанка "Корак" Зорица Несторовић, Златко Грушановић  840.00

2.КЛЕТТ K1610103-1 Српски 6 - Граматика Весна Ломпар                                                             620.00

3.КЛЕТТ K1610105-2 Српски 6 - Радна свеска Весна Ломпар, Зорица Несторовић                 530.00

4.КЛЕТТ K1610206-1 Математика 6 - Збирка задатака - старо издање Сања Милојевић,    620.00

5.Н.ЛОГОС NL9075 Историја – УџбеникМ.Векић-Кочић, Д.Кочић, дрД.Лопандић                         850.00

6.Н.ЛОГОС NL9080 Географија - Уџбеник Др Снежана Вујадиновић, мр Рајко Голић                850.00

7.БИГЗ B6BI11 Биологија 6 уџбеникН.Букуров, Ј.Радосављевић, Т.Станојевић                          820.00

8.КЛЕТТ K1610901-1 Физика 6 - Уџбеник Марина Радојевић                                              690.00

9.КЛЕТТ K1610906-1Физика 6 - Збирка задатака са интерактивномзбирком на CD                   580.00

10.ЗАВОД 16375 Техничко и информатичко образовање С.Попов Т.Тешан                                 686.40

11.ЗАВОД 61600Збирка материјала за ТИО Боја Стефановић                                                        1320.00

12.Н.ЛОГОС NL9071 Мизичко - Уџбеник + 3 CD-аМр А.Паладин, мр Д. Михајловић-Бокан    710.00

13.БИГЗ B6LK11W Ликовна култура 6 уџбеник  Јован Глигоријевић, Зоран Алексић             720.00

14.Н.ЛОГОС NL9124 English Plus 2, Уџбеник Ben Wetz, Nicolas Tims, James Styring                  1090.00

15.Н.ЛОГОС NL9125 English Plus 2, Радна свеска + CD Janet Hardy-Gould, Kate Mellersh         600.00

16.ЗАВОД 16550AMICI 2 + CD (аудио компакт диск) Уџбеник – 2. год.учењаА.Блатешић,      770.00

17.ЗАВОД 16551AMICI 2  Радна свескаА.Блатешић,Ј.Стојковић                                                       591.80

18.КЛЕТТ K1611201-1 Немачки 6 - Уџбеник WIR 2 Ђорђо Мота, Драгана Боос                           860.00

19.КЛЕТТ K1611205-1 Немачки 6 - Радна свеска WIR 2 Ђорђо Мота, Драгана Боос                   610.00

УКУПНО.................................................................................................................................................14358.20

 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА 7. РАЗРЕД 

 

1.КЛЕТТ K1710102-2 Српски 7 - Читанка "Пут" Зорица Несторовић, Златко Грушановић          840.00

2.КЛЕТТ K1710103-1 Српски 7 - Граматика Весна Ломпар                                                                   620.00

3.КЛЕТТ K1710105-2 Српски 7 - Радна свеска Весна Ломпар, Зорица Несторовић                       530.00

4.КЛЕТТ K1710206-1 Математика 7 - Збирка задатака Ненад Вуловић, Сања Милојевић         620.00

5.КЛЕТТ K1710701-1 Историја 7 – УџбеникБ.Бечановић, Ј.Јеврић, З.Петровић                             850.00

6.Н.ЛОГОС NL9082 Географија – УџбеникДр Д.Шабић, др С.Вујадиновић, дрМ.Милинчић       860.00

7.БИГЗ B7BI11 Биологија 7 - уџбеник Н.Букуров, К.М. Пауновић                                                       820.00

8.КЛЕТТ K1710901-1 Физика 7 - Уџбеник Марина Радојевић                                                               690.00

9.КЛЕТТ K1710906-1Физика 7 - Збирка задатака са интерактивномзбирком на CD.М Р.        580.00

10.КЛЕТТ K1711001-1 Хемија 7 - Уџбеник Ивана Вуковић, Аника Влајић                                       750.00

11.ЕДУКА E710 Техничко и информатичко образовање - уџбеник З. Лапчевић                            790.00

12.ЕДУКА E712Конструктор УК7, ОК7 (материјали и моделирање) са упуством         Д. Г.     998.00

13.Н.ЛОГОС NL9072 Музичко - Уџбеник + 3 CD-аМр А.Паладин, мр Д. Михајловић-Бокан      710.00

14.БИГЗ B7LK11 Ликовна култура 7 уџбеник Јован Глигоријевић                                                    720.00

15.Н.ЛОГОС NL9126 English Plus 3, Уџбеник Ben Wetz, Diana Pye                                                  1090.00

16.Н.ЛОГОС NL9127 English Plus 3, Радна свеска + CD Janet Hardy-Gould, James Styring         600.00

17.ЗАВОД 17550AMICI 3 + CD  Уџбеник – 3.год.учењаА.Блатешић Ј.СтојковићК.Завишин     770.00

18.ЗАВОД 17551AMICI 3  Радна св.3.год.учењаА.Блатешић,Ј.Стојковић,К.Завишин            591.80

19.КЛЕТТ K1711201-1 Немачки 7 - Уџбеник WIR 3 Ђорђо Мота, Драгана Боос                             860.00

20.КЛЕТТ K1711205-1 Немачки 7 - Радна свеска WIR 3 Ђорђо Мота, Драгана Боос                     610.00

УКУПНО....................................................................................................................................................14899.80

 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ ЗА 8. РАЗРЕД

 

1.КЛЕТТ K1810102-2Српски 8 - Читанка "Речи мудрости" прерађеноиздањеЗ.Несторовић, З.Грушановић 840.00

2.КЛЕТТ K1810103-1 Српски 8 - Граматика Весна Ломпар                                                              620.00

3.КЛЕТТ K1810105-1 Српски 8 - Радна свескаВ.Ломпар, З.Несторовић, З.Грушановић            530.00

4.КЛЕТТ K1810206-1 Математика 8 - Збирка задатакаБ.Поповић, Н.Вуловић, С.Милојевић   620.00

5.БИГЗ B8IS11  Историја 8 "Мозаик прошлости" 8 - уџбеник Зоран Павловић, Јово Боснић      870.00

6.Н.ЛОГОС NL9084 Географија – УџбеникС.Зрнић, Мр Н.Бировљев                                              860.00

7.БИГЗ B8BI11 Биологија 8 - уџбеник Даница Тусић                                                                           820.00

8.КЛЕТТ K1810901-1 Физика 8 - Уџбеник Марина Радојевић                                                            690.00

9.КЛЕТТ K1810906-1Физика 8 - Збирка задатака са интерактивномзбирком на CD М.Р. М.Н.  580.00

10.КЛЕТТ K1811001-1 Хемија 8 - Уџбеник Даринка Раденковић, Милош Раденковић                  750.00

11.ЗАВОД 18370 Техничко и информатичко образовањеВ.Сајферт И.Тасић М.Петровић        675.40

12.ЗАВОД 61800Збирка материјала за ТИО - новоВјекослав Сајферт                                         1320.00

13.Н.ЛОГОС NL9073 Мизичко - Уџбеник + 3 CD-аМр А.Паладин, мр Д.Михајловић-Бокан     710.00

14.БИГЗ B8LK11 Ликовна култура 8 уџбеник Јован Глигоријевић                                                  720.00

15.Н.ЛОГОС NL9128 English Plus 4, Уџбеник Ben Wetz, Diana Pye                                                 1090.00

16.Н.ЛОГОС NL9129 English Plus 4, Радна свеска + CD Janet Hardy-Gould, James Styring    600.00

17.ЗАВОД 18550 AMICI 4 + CD  Уџбеник – 4. год.учењаК.Завишин,Ј.Стојковић                        770.00

18.ЗАВОД 18551 AMICI 4  Радна свескаК.Завишин,Ј.Стојковић                                                    591.80

19.КЛЕТТ K1811201-1 Немачки 8 - Уџбеник WIR 4 Ђорђо Мота, Драгана Боос                         860.00

20.КЛЕТТ K1811205-1 Немачки 8 - Радна свеска WIR 4 Ђорђо Мота, Драгана Боос               610.00

 

УКУПНО ..................................................................................................................................................15127.20 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

 

      Обавештавамородитељеда је на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја објављена ЛИСТА ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА, на основу које ће се вршити избор уџбеника који ће ученици користити наредне три године. Листа садржи цену и број страна уџбеника.

Уколико желите да се информишете и лично извршите увид у садржај одобрених уџбеника, можете то учинити у ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ, сваког радног дана од 12 до 14 сати, сами или у присуству своје деце.

Такође, за потребе избора уџбеника Министарство је објавило Листу одобрених уџбеника, која је доступна на интернет страницама:

http:/www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-udzbenika/

http://opendata.mpn.gov.rs/listaudzbenika.php

Посебна електронска адреса за питања, предлоге и примедбе родитеља и ученика је:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Поштовани,

 

обавештавамо вас да је отворена Инфо-линија за родитеље – подршка инклузивном образовању“. Инфо-линија ће бити активна радним данима од 12:00 до 19:00 часова на тел. број 0800-100-121.

 

На телефонске позиве родитеља одговараће стручњаци из организације Иницијатива за инклузију Велики Мали одговараће на телефонске позиве родитеља и пружати информације о:

·         законским и подзаконским актима која подржавају инклузивно образовање и социјалну инклузију;

·         мерама и активностима које треба да обезбеде квалитетно образовање и васпитање деце/ученика;

·         мерама додатне подршке за децу/ученике и породицу и начинима за њихово остваривање;

·         корисној литератури о инклузивном образовању и примерима добре праксе.

 

Више информација на: http://www.mpn.gov.rs/info-linija-za-roditelje-podrska-inkluzivnom-obrazovanju/

 

Хвала на сарадњи,

Мирјана Радека, Одељење за координацију рада школских управа

Никола Влаховић, информатичар


 Aко те твоје дете потражи погледом
ПОГЛЕДАЈ ГА!


Ако те твоје дете додирне својим рукама
ЗАГРЛИ ГА!


Ако те твоје дете додирне својим уснама
 ПОЉУБИ ГА!


Ако твоје дете хоће нешто да ти каже
ПОСЛУШАЈ ГА!


Ако се твоје дете осећа усамљено
ПРАТИ ГА!


Ако се твоје дете осећа жалосно
УТЕШИ ГА!


Ако се твоје дете налази у тешкоћама
ОСОКОЛИ ГА!


Ако твоје дете доживи неуспех
ЗАШТИТИ ГА!


Ако твоје дете изгуби наду
ОХРАБРИ ГА!

                                                         Арнолд Расковски