Важнији датуми на путу дугом два века

 

        У славној историји ОШ ''Димитрије Давидовић'' дугој два века било је много, много година за незаборав, за памћење.

        Календариографија ОШ ''Димитрије Давидовић'', која је пред вама, представља хронолошки приказ свих важнијих догађаја везаних за живот и рад школе од њеног настанка па све до данашњих дана, од учења седећи на земљи, до учења седећи за столом компјутера.

1805. године

 • Смедерево, ослобођено у Првом српском устанку, постаје средиште и престоница Србије. Одлуком Скупштине устаничких старешина, у    Смедерево је премештен Правитељствујушћи Совјет Сербски, а Јанко Ђурђевић из Смедерева је изабран за за члана Совјета.

1806. године

 • У септембру 1806. године почела са радом  прва основна школа у Смедереву, а први учитељ је Јован РАНЧИЋ.

1807. године

 • Први директор основних школа Србије постаје Доситеј Обрадовић.

1811. године

 • Први министар просвете Србије постаје Доситеј Обрадовић.
 • Први школски пропис за трогодишње школе почиње да се примењује.

1826. године

 • Зидана је прва школска зграда у Смедереву, а изградњу је финансирао Антоније Протић.

1828. године

 • По претпоставкама Јован Ранчић је те године својеручно саставио данас,  најстарији у Србији познати списак 118 ученика школе у Смедереву.

1830. године

 • Ступио на снагу Хатишериф турског султана Махмудхана. Овим актом Србија је постала кнежевина.

1832. године

 • У Београду штампан први српски уџбеник за школе.

1833. године

 • Донет је први Закон о школама.

1835. године

 • Усвојен је први српски устав – назван Сретењски устав.
 • Димитрије Давидовић долази у Смедерево.

1837. године

 • Зидане у Смедереву нове школске зграде.

1838. године

 • Дана 25. марта у својој кући у Смедереву умро је Димитрије Давидовић.
 • Ступио је на снагу план за школе - како оне имају постојати.

1841. године

 • Последњи боравак Вука Караџића у Смедереву.

1844. године

 • Донет је први општи Закон о школама кнежевине Србије.

1850. године

 • Почела је рад прва Женска основна школа у Смедереву.

1851/52. године

 • Прва учитељица у женској школи у Смедереву била је Јелена ПЕТКОВИЋ.

1858. године

 • Прва окупљања и протести учитеља у Србији.

1869. године

 • Основан је учитељски збор у Смедереву.

1870. године

 • Основна школа у Смедереву подељена је на Доњу и Горњу школу.

1878. године

 • На Берлинском конгресу Србија је постала самостална држава, ослобођена турског туторства.

1881. године

 • Први брачни пар учитеља Павле и Јелена ШУВАКОВИЋ (Доња школа), Никола и Марија МУСЛИН (Горња школа). Никола Муслин је био учитељ српског комедиографа Бранислава Нушића.

1888. године

 • Постављена је прва изложба воћа и грожђа, претеча ''Смедеревске јесени''.

1899. године

 • Смедерево има две мушке, једну женску основну школу и гимназију.

1900. године

 • Доња и Горња школа обједињене у једну школу на челу са управником Драговић Михаилом.

1906. године

 • Стогодишњица прве основне школе у Смедереву.

1915. године

 • Последњи учитељ пред Први светски рат Крајчић (Костић) Глигорије.

1918/19. школске године

 • Први учитељи после ослобођења били су: Марија ДЕБАЧ, Љубиша БАНКОВИЋ, Софија ВУЈАНАЦ, Јован АНЂЕЛКОВИЋ, Лазар НИКОЛИЋ у мушкој основној школи и Милева ОБРАДОВИЋ и Љубица СПАСОЈЕВИЋ у женској школи.

1926/27. школске године

 • 18. августа 1926. године из централне школе као матичне издвојени су ученици за Основну школу на Царини. Школа на Мајдану је и даље остала као централна за сва одељења и на Царини.

1931/32. школске године

 • Подигнута и завршена нова зграда основне школе код Горње ваге на Славији и завршене две учионице основне школе на Царини.

1941/43.школске године

 • Обављено зидање школске зграде данашње ОШ ''Димитрије Давидовић'' (у школи је била немачка болница).

1941/44. школске године

 • Време окупације – ратна збивања у току Другог светског рата.

1944. године

 • Прва школска година у ослобођеној држави (1944/45. године).

1949. године

 • Основна школа на Царини се осамосталила и потпуно издвојила из матичне школе.

1954. године

 • Истурена одељења на Годомину су издвојена из матичне Прве осмолетке (од 01.03.1954. године).

1955. године

 • Прва осмогодишња школа ''Вук Караџић'' у Смедереву је добила статус огледне школе.

1955/56. године

 • Уведено друштвено управљање и образован Школски одбор. Дана 31. марта1955. године изабран први школски одбор од 15 чланова.
 • Те школске године је прослављена 150-годишњица школе.

1956. године

 • Извршена подела Прве осмогодишње школе дана 19.10.1956. год. на две школе: Прву осмолетку  ''Вук Караџић'' и Трећу, која је добила име  ''Димитрије Давидовић''. Друга осмогодишња школа постојала је од пре, претеча данашње ОШ ''Јован Јовановић Змај''.

1958. године

 • Почела изградња нове ОШ ''Др Јован Цвијић''.

1960/61. године

 • Завршена изградња 12 учионица ОШ ''Др. Јован Цвијић'' и 6 учионица на Годомину (ОШ ''Бранко Радичевић'').
 • Издвојена су одељења за нову Основну школу ''Др Јован Цвијић''.

1961. године

 • Извршена интеграција основних школа ''Вук Караџић'' и ''Димитрије Давидовић'' дана 12.10.1961. године задржавајући име ''Димитрије Давидовић''.

1965/66. године

 • У школама Србије први пут уведене посебне дипломе за постигнут одличан успех из појединих наставних области и остале постигнуте резултате  као и дипломе ''Вук Караџић''.
 • Прослављена 160-годишњица живота и рада школе.

1969. године

 • ОШ ''Димитрије Давидовић'' прва у општини добија награду Ослобођења Смедерева.

1971/72. године

 • Долази до припајања Основне школе ''Сава Ковачевић'' из Удовица са њеним истуреним одељењима у Сеонама и Петријеву са матичном Школом ''Димитрије Давидовић'' у Смедереву.

1974. године

 • У школи је уведено самоуправљање кроз рад збора радних људи и савета школе.

1975. године

 • Истурено одељење у Петријеву додељује се новоформираној Основној школи ''Бранислав Нушић'' у Смедереву, као и око 300 ученика из матичне школе у Смедереву.
 • Почело проглашавање ученика генерације на основу Закона о основној школи.

1975/76. године

 • Расформирањем Специјалне школе формира се одељење за образовање лако ометене деце у развоју  при ОШ ''Димитрије Давидовић'', као и  у  другим школама у граду.
 • ОШ ''Димитрије Давидовић'' је добила велико републичко признање, НАГРАДУ  ''ВУК  КАРАЏИЋ''.
 • Додељен Орден заслуга за народ са златном звездом поводом 170-годишњице   школе.

1985/86. годину

 • Прослављена 180- годишњица постојања школе.

1983. године

 • Постигнут највећи успех школе свих времена, освојено 3. место на првенству света у Каиру – на тему ''Шта знаш о саобраћају''.

1992. године

 • Уведено управљање у школама преко школских одбора.

1995/96. године

 • Поводом 190-годишњице постојања школе, Скупштина општине Смедерево је доделила Повељу са статуетом деспота Ђурђа Бранковића и СВЕТОСАВСКУ  ПОВЕЉУ за постигнуте резултате у образовању и васпитању.
 • Поводом 190-годишњица школе, која је наставила традиције школе Јована  Ранчића, Доње школе, Женске школе на Мајдану, Централне основне школе  из 1904. године и Треће осмолетке, дана 3. октобра 1996. године  постављен је камен темељац за доградњу новог школског простора  и сале за физичко васпитање, али је после тек после седам година, средином 2003. године почела доградња која је завршена и Школа је усељена крајем 2004. године

 2003. године

 • По Закону о основама система образовања и васпитања, основан је Ученички парламент за ученике VIIиVIIIразреда.