ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

Српски језик
·         Јелица Новаковић
·         Сања Марковић
·         Људмила Вуковић
·         Ана Вељковић
·         Гордана Ристић
·         Снежана Ђурић
______________________________________________________________________________
Енглески језик
·         Галина Стевановић
·         Јелена Ђорђевић
·         Ивана Карић
·         Снежана Јовић
.         Нела Рибак    
______________________________________________________________________________
Италијански језик
·         Гордана Дејановић
______________________________________________________________________________
Немачки језик
·         Зорица Стојковић
-         Тања Коцић
______________________________________________________________________________
Ликовна култура
·         Љиљана Тодоров
·         Дијана Андрејић
______________________________________________________________________________
Музичка култура
·         Катарина Карић
·         Андрија Костић
______________________________________________________________________________
Историја
·         Драгиња Ракић
·         Јадран Перић
·         Нермина Ћатибушић
______________________________________________________________________________
Географија
·         Жељана Спасић
·         Христина Ранитовић
·         Жарко Плетикосић
-        Горан Алексовски
______________________________________________________________________________
Физика
·         Ружица Томић
·         Радиша Благојевић
·         Крстан Ћорић

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Математика
·         Тамара Ђаковић
·         Снежана Хлевовој
·         Љубица Ракић
·         Крстан Ћорић
-        Милан Марковић
______________________________________________________________________________
Биологија
·         Оливера Пешић
·         Владета Живковић
-         Драгана Трајковић
______________________________________________________________________________
Хемија
·         Драгана Миловановић
·         Светлана Манџуковић 
______________________________________________________________________________
Техничко и информатичко образовање
·         Љубиша Стошић
·         Зорица Морача
·         Јулијана Јовановић
______________________________________________________________________________
Физичко васпитање
·         Весна Михајловић
·         Зоран Пејчић
·         Данијела Станковић
·         Горан Крчмаревић
·         Дејан Милошевић
·         Милош Дабулханић
______________________________________________________________________________
Грађанско васпитање
·         Ана Вељковић
·         Гордана Ристић

 

______________________________________________________________________________
Верска настава
·         Виолета Гавриловић
·         Тања Стошић  
_____________________________________________________________________________
Информатика и рачунарство
·         Радмила Лукић
·         Маријана Јурић
______________________________________________________________________________