ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

Српски језик

 • Јелица Новаковић
 • Сања Марковић
 • Људмила Вуковић
 • Гордана Ристић
 • Снежана Ђурић

Енглески језик

 • Галина Стевановић
 • Јелена Ђорђевић
 • Ивана Карић
 • Снежана Јовић
 • Нела Рибак

Италијански језик

 • Гордана Дејановић
 • Јелена Јеремић

Немачки језик

 • Зорица Стојковић
 • Тијана Петровић
 • Тања Коцић

Ликовна култура

 • Љиљана Тодоров

Музичка култура

 • Катарина Карић
 • Андрија Костић

Историја

 • Драгиња Ракић
 • Јадран Перић
 • Нермина Ћатибушић

Географија

 • Христина Ранитовић
 • Жарко Плетикосић
 • Жељана Спасић
 • Горан Алексовски
 • Бранкица Вучковић

Физика

 • Ружица Томић
 • Радиша Благојевић
 • Тања Милосављевић
 • Крстан Ћорић

Математика

 •  Милан Марковић
 • Снежана Хлевовој
 • Љубица Ракић
 • Тамара Ђаковић
 • Крстан Ћорић

Биологија

 • Оливера Пешић
 • Владета Живковић
 • Драгана Трајковић

Хемија

 • Драгана Миловановић
 • Светлана Манџуковић

Техничко и информатичко образовање

 • Љубиша Стошић
 • Зорица Морача
 • Јулијана Јовановић

Физичко васпитање

 • Весна Михајловић
 • Зоран Пејчић
 • Данијела Станковић
 • Горан Крчмаревић
 • Дејан Милошевић
 • Милош Дабулханић

Грађанско васпитање

 • Сања  Живковић

Верска настава

 • Виолета Гавриловић
 • Тања Јовановић

Информатика и рачунарство

 • Радмила Лукић
 • Маријана Јурић