В.Д. ДИРЕКТОР

 

 

 

Драган Петковић,  професор Mузичке културе.

Рођен је  25.06.1971.године у Смедереву. У овој школи ради од 1995. године  као наставник Музичке културе.

На место вршиоца дужности директора ангажован 08.06.2017. године.