ПОМОЋНО И ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Кадић Миломир - домар

Марковић Драган - домар

Лазић Дејан - домар, ложач (Удовице)

Ћорић Ковиљка - куварица

Димитријевић Виолета - помоћни радник

Ђурђевић Гордана - помоћни радник

Игњатовић Славена - помоћни радник

Марић Катарина - помоћни радник

Микић Јасмина - помоћни радник

Милојевић Слађана - помоћни радник

Ђуричић   Даница- -помоћни радник

Миош Олга - помоћни радник

Симић Љиљана - помоћни радник

Стошић Мирјана - помоћни радник

Трајковић Дафина - помоћни радник

Младеновић Олга - помоћни радник Удовице

Павловић Мирјана - помоћни радник Сеоне