Снежана Инић, педагог Школе, рођена је у Косовској Митровици 02.07.1958. године у породици  Продановић. У овој школи је од 1992. године. Удата је и у браку са супругом Димитријем има две кћерке.

 

 

Јелена Здравковић, психолог, рођена је у Смедереву 5.11.1973. године у породици Иличић. У овој школи је од 1999. године. Удата је и са супругом Борисом има двоје деце.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марија Вујић, професор разредне наставе, библиотекар сарадник. Рођена је 29.06.1979. године у Београду. У овој школи је од 25.02.2003. године.

 

 

 

   

Марија Костић, дипломирани педагог, рођена 18.12.1979. године. У овој школи ради од 2015. Године.

  

 

 

Мирјана Белошевац,  психолог у подручној школи у Удовицама. Диоломирала на Филозoфском факолтету у Београду. Рођена 30.09.1966. године.  У овој школи ради од 2015. године.