Снежана Инић, педагог Школе, рођена је у Косовској Митровици 02.07.1958. године у породици Продановић. У овој Школи је од 1992. године. Удата је и у браку са супругом Димитријем има две кћерке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јелена Здравковић,психолог, рођена је у Смедереву 5.11.1973. године у породици Иличић. У овој Школи је од 1999. године. Удата је и са супругом Борисом има двоје деце.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марија Вујић, професор разредне наставе, библиотекар сарадник. Рођена је 29.06.1979. године у Београду. У овој Школи је од 25.02.2003. године.