Ђачки парламент   2017/2018. година

             7 разред:

Милица Пејовић 7/1

Александар Ристић 7/1

Софија Бранковић 7/2

Миња Добранић 7/2

Александар Реџић 7/3

Јован Ковачевић 7/3

Лара Митровић 7/4

Милица Петковић 7/4

Уна Максић 7/5

Клара Рибак 7/5

Огњен Ристић 7/6

Мина Тодоровић 7/6

 

          8. разред:

Марија Лазаревић 8/1

Марко Стокић 8/1

Петар Јовановић 8/2

Ленка Мркић 8/2

Мина Глишић 8/3

Емилија Трипковић 8/3

Марта Анђелковић 8/4

Алекса Јањушевић 8/4

Стела  Бероња  8/5

Дуња Младеновић 8/5

Милица Миљковић 8/6

Ана Китановић 8/6

 

Председник парламента: Mина Глишић 8/3

Заменик председника: Петар јовановић 8-2

Координатор Ђачког парламента: Aндрија Костић - професор музичке културе

 

 

План рада Ђачког пареламента:

 1. Конституисање Ђачког парламента
 2. Избор руководства Ђачког парламента
 3. Усвајање годишњег плана Ђачког парламента
 4. Упознавање са правилником Ђачког парламента
 5. Учешће  на  јавним трибинама у организацији са Ђачким парламентима других школа
 6. Присуствовање свим седницама Градског парламента
 7. Припреме за учешће у организацији Дана школе
 8. Текућа питања
 9. Акције уређења школског простора
 10. Почетак рада уређивања Интернет странице
 11. Планови за мотивацију ученика у борби против насиља
 12. Текућа питања
 13. Новогодишње  акције ученика
 14. Припрема свечаности  поводом  Дана Светог Саве
 15. Посматрање успеха ученика на крају првог полугодишта
 16. Текућа  питања
 17. Реализација програма поводом Дана Светог Саве
 18. Текућа питања
 19. Припрема тематских дана и вршњачке едукације
 20. Дебата на тему   одређену на седницама Ђачког парламента
 21. Почетак рада на уређивању школског дворишта
 22. Текућа  питања
 23. Припреме за школска такмичења
 24. Организација и одржавање дебате о фер-плеј турнирима
 25. Фер-плеј турнири у одабраним школским дисциплинама (ученици-ученици,  ученици-наставници)
 26. Редовно ажурирање Интернет сајта школе
 27. Припрема и организација међуодељенских квизова
 28. Организација и извођење трибина са темама интересантним за ученике
 29. Дебата на тему о култури,  лепом понашању и правилима понашања  у школи
 30. Текућа  питања
 31. Учешће на хуманитарним акцијама на нивоу школе и града
 32. Спортске активности
 33. Оплемењивање школског простора фотографијама и постерима разних акција Ђачког парламента за протеклу годину
 34. Организовано дружење ученика, родитеља и наставника
 35. Мотивисање осталих учениказа учешће у Ђачком парламенту и његовим активностима
 36. Сумирање и евалуација рада током школске године