Распоред писаних провера знања 

у другом полугодишту школске 2016/2017. године за пети разред

                          Писмени задаци                                  Контролне вежбе

ПРЕДМЕТИ II III IV V VI  II III IV V I
Српски језик   27.   36.     26.   34.  
Енглески језик       36.       27.    33.  
Италијански/Немачки језик      

35. 

    28.        
Математика      28.      38.        24.     33.  
Биолигија                    
 Историја                28.     37.  
Географија                29.  35.  

 

Распоред писних провера знања удругом полугодишту 2016/2017. године за шести разред

                     Писмени задаци                                         Контролне вежбе

ПРЕДМЕТИ II III IV V    II III IV V
Српски   28.   35.     26.   34.
Енглески        36.       27.  32.  
Италијански/Немачки       34.          28.    
Математика   29.     37.      24.    35.
Физика                 26.     33.
Географија                  
Историја                  27.      36.
Биологија                  
                   

 

Распоред писаних провера знања у другом полугодишту 2016/2017. године за седми разред

                              Писмени задаци                                  Контролне вежбе

ПРЕДМЕТИ   II

 III  

  IV     V    VI       II     III   IV    V      VI
Српски   26.   36.         29.   37.
Енглески        34.       26. 29.    
Историја               27.   36.  
Географија               28.   33.  
Физика                 30.   38.
Математика      30    38.     25.   35.  
Биологија               28.   34.  
Хемија                 31.   37.
Италијански/Немачки       35.       27.      

 

Распоред писаних провера знања у другом полугодишту 2016/2017. године за осми разред

                                      Писмени задаци                           Контролне вежбе

ПРЕДМЕТИ     II   III   IV   V     VI     II    III  IV   V     VI
Српски   25.   35.     23.    29.  33.  
Енглески        35.       28.  32.    
Историја              24.    31.    
Географија               26.  32.     
Физика             24.   30.    
Математика    25.   34.      23.   30.    
Биологија                28.   33.  
Хемија                  29. 36.  
Италијански/Немачки       34.       27.