Распоред писаних провера знања 

у другом полугодишту школске 2017/2018. године за пети разред

                          Писмени задаци                                  Контролне вежбе

ПРЕДМЕТИ II III IV V VI    II III IV V VI
Српски језик   27.    34.     23и25  29.    37.  
Енглески језик         38.      26.     35.  
Италијански/Немачки језик      

36. 

       28.        
Математика   27.      38.           32.     
Биолигија                26.    35.  
 Историја                 28.     36.  
Географија                 29.      

 

Распоред писних провера знања удругом полугодишту 2017/2018. године за шести разред

                     Писмени задаци                                         Контролне вежбе

ПРЕДМЕТИ II III IV V  VI    II III IV V VI
Српски   27.   35.            34.  
Енглески        37.         26.   34.  
Италијански/Немачки       36.            27.      
Mатематика  

 

28.

 

   

 

 

38.

 

25. 

 

   

 

 35.

 

 
Физика                  25.    31.  36.  
Географија                28.  32.    
Историја                   29.     37.  

 

Распоред писаних провера знања у другом полугодишту 2017/2018. године за седми разред

                              Писмени задаци                                  Контролне вежбе

ПРЕДМЕТИ   II

III   

 IV

  V  

 VI  

   II  III      IV  V     VI   
Српски   27.   34.       29.     35.  
Енглески        37.       29.    34.  
Историја               28.   36.  
Географија               26.   32.    
Физика               26.  .   38.
Математика      31.    38.   25.     35.   
Биологија             25.    31.    
Хемија               27     37.  
Италијански/Немачки       36.       28.      

 

Распоред писаних провера знања у другом полугодишту 2017/2018. године за осми разред

                                      Писмени задаци                           Контролне вежбе

ПРЕДМЕТИ II III IV V VI   II III  IV V VI
Српски   26.    34.     25.    31.  35.  
Енглески        35. 21.     28.   32.    
Историја               29.   32.    
Географија               27.     34.  
Физика               28.  33.     
Математика   26.    36.         31.     
Биологија                      
Хемија             25.      36.   
Италијански/Немачки      33.          27.