Распоред писаних провера знања 

у другом полугодишту школске 2017/2018. године за пети разред

                          Писмени задаци                                  Контролне вежбе

ПРЕДМЕТИ IX X XI XII   IX X XI XII I
Српски језик   7.   15.        9.    17.  
Енглески језик               10.      19.
Италијански/Немачки језик      

 

       8.      16.  
Математика   9.   18         5.      12.     
Биолигија                10.      
 Историја                  8.     18.  
Географија                 9.      

 

Распоред писних провера знања удругом полугодишту 2017/2018. године за шести разред

                     Писмени задаци                                         Контролне вежбе

ПРЕДМЕТИ IX X XI XII  I    IX X XI XII I
Српски   10.   18.          12.    
Енглески         20.       9.    17.  
Италијански/Немачки       16.            7.      

Математика

Снежана хлевовој

Голе Јагош

 

 

8.

10

   16.

 

 

20.

 

 

6.

5.

   14.

 

 

16.

 21.
Физика                   8.   14.    19.
Географија                7.      
Историја                    9.     17.  

 

Распоред писаних провера знања у другом полугодишту 2017/2018. године за седми разред

                              Писмени задаци                                  Контролне вежбе

ПРЕДМЕТИ   IX

X   

 XI

XII  

 I      IX  X      XI  XII     I   
Српски   9.   18.        10.    16.  
Енглески          20.     6.    15.  
Историја               8.   18.  
Географија                   12.  
Физика                 10.   19.
Математика   9.     17.      5.    13.    
Биологија               8.      
Хемија                7.     19.
Италијански/Немачки       16.       7.      

 

Распоред писаних провера знања у другом полугодишту 2017/2018. године за осми разред

                                      Писмени задаци                           Контролне вежбе

ПРЕДМЕТИ IX X XI XII I   IX X  XI XII I
Српски   7.    17.     5.        
Енглески         21.     8.    16.  
Историја               9.    17.   
Географија               7.  12.    
Физика               5.  13.  18.   
Математика   10.    16.       6.  13.    20.
Биологија                      
Хемија               9.      19.
Италијански/Немачки       15.         8.