Резултати анкетирања родитеља ученика о навикама коришћења телефона и сличних уређаја