Бесплатни уџбеници за школску 2023/2024. годину

Поштовани родитељи,

 Право на бесплатне уџбенике имају ученици из породица корисника социјалне новчане помоћи, ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, као и ученици који су у породици 3. или свако наредно рођено дете, под условом да су сви у систему образовања и васпитања.

У првом циклусу основног образовања и васпитања бесплатно се добијају уџбеници за следеће предмете: математика, српски језик, енглески језик, свет око нас и природа и друштво. У комплету бесплатних уџбеника неће бити уџбеника за следеће предмете: ликовна култура, музичка култура и дигитални свет

У другом циклусу основног образовања и васпитања бесплатно се добијају уџбеници за следеће предмете: математика, српски језик, енглески језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

У комплету бесплатних уџбеника неће бити уџбеника за следеће предмете: информатика и рачунарство, техника и технологија, музичка култура, ликовна култура, други страни језик и радна свеска из српског језика за 5.,6. и 7. разред.

Документација се доставља одељењском старешини:

  1. Уколико је породица корисник социјалне помоћи (прилаже Решење којим се утврђује право на остваривање социјале новчане помоћи за текући период)
  2. Уколико ученик похађа наставну према ИОП1, ИОП2 или ИОП3 (није потребно ништа пошто школа поседује документацију)
  3. Уколико је ученик треће и свако наредно дете у породици у систему образовања (старија браћа/сестре треба да приложе потврде да су ученици школе/факултета осим уколико су у нашој школи јер већ поседујемо документацију)
  4. Уколико ученик има сметње у развоју или индивидуалитет, укључујући ученике који имају потребу за прилагођеним уџбеницима (увећан фонт, Брајево писмо…)
  5. Ученици првог и другог разреда уколико су глуви, којима су потребни прилагођени уџбеници

Управа ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево

Scroll to Top