Пробни завршни испит

Циљ организовања пробног завршног испита је да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду, као и симулација процеса завршног испита, где ученици пролазе кроз утврђене процедуре .

 Ученици осмог разреда ће :

-22.03.2024. године, у 12 часова, у оквиру пробног завршног испита полагати тест из математике;

-23.03.2024. године, у 9 часова, полагати тест из српског/матерњег језика, а у 11:30 часова изабрани предмет – тест из једног од обавезних предмета из природних и друштвених наука, а по опредељењу ученика.

Ученици полажу пробни завршни испит у фискултурној сали.

Испит траје 120 минута.

Дозвољени прибор за ученике:

» ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;

» ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И  ТЕСТ ИЗ ЈЕДНОГ ОД ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА ИЗ ПРИРОДНИХ И ДРУШТВЕНИХ НАУКА – графитна и плава хемијска оловка, гумица;

– оба дана када ученик полаже пробни  завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика;

– у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;

– оба дана ученици обавезно треба да дођу у школу 45 минута пре почетка  на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;

– од личних ствари на испит се може унети само вода, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

На јавном порталу Моја средња школа окачено је видео упутство за провни завршни испит, које је намењено родитељима и ученицима осмог разреда.

 Председник школске комисије

Директор школе – Драган Петковић

Scroll to Top