ЗАПОСЛЕНИ

СНАГА ТИМА ЈЕ СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ ЧЛАН – СНАГА СВАКОГ ЧЛАНА ЈЕ ТИМ

ТАДЕУШ КОТАРБИНСКИ

Добар учитељ уме друге научити чак и оно у шта се ни сам не разуме.

КОМЕНСКИ

Једини учитељ достојан тог имена јесте онај који побуђује дух слободног мишљења и развија осећај личне одговорности.

 1. Драгана Милутиновић, професор разредне наставе
 2. Невена Перић, професор разредне наставе
 3. Јасмина Д.Симић, професор разредне наставе
 4. Данијела Маричић, професор разредне наставе
 5. Ружица Стојић, наставник разредне наставе
 6. Данијела Стојковић, професор разредне наставе
 7. Биљана Илић, професор разредне наставе
 8. Сузана Чолак , професор разредне наставе
 9. Мирјана Стојановић , професор разредне наставе
 10. Вирђинија Касалица , професор разредне наставе
 11. Каролина Кнежевић , наставникразредне наставе
 12. Маријана Јоксимовић, професор разредне наставе
 13. Војкан Радивојевић, професор разредне наставе
 14. Весна Николић, професор разредне наставе
 15. Јасмина С. Симић, професор разредне наставе
 16. Драгана Грујић, професор разредне наставе
 17. Биљана Косановић, професор разредне наставе
 18. Зорица Николић, професор разредне наставе
 19. Драгана Јанојлић, наставник разредне наставе
 20. Марија Игњатовић, наставник разредне наставе
 21. Славица Митровић Вељовић, наставник разредне наставе
 22. Биљана Миливојевић, наставник разредне наставе
 23. Габријела Риђић – Павловић, професор разредне наставе
 24. Дубравка Јемовић Николић , професор разредне наставе
 25. Сања Марковић, дипломирани филолог за српски језик и књижевности
 26. Људмила Вуковић, дипломирани филолог за српски језик и књижевности
 27. Oлга Терзић, дипломирани филолог за српски језик и књижевности
 28. Гордана Ристић, дипломирани филолог за српски језик и књижевности
 29. Ана Вељковић, дипломирани филолог за српски језик и књижевности
 30. Снежана Ђурић, дипломирани филолог за српски језик и књижевности
 31. Снежана Јовић, професор енглеског језика и књижевности
 32. Ивана Карић, професор енглеског језика и књижевности
 33. Галина Стевановић, професор енглеског језика и књижевности
 34. Јелена Ђорђеви, професор енглеског језика и књижевности
 35. Нела Рибак, професор разредне наставе
 36. Дуња Тешић, професор енглеског језика и књижевности
 37. Гордана Дејановић, професор италијанског језикаи књижевности
 38. Зорица Стојковић, професор немачког језика и књижевности
 39. Тања Коцић, професор немачког језика и књижевности
 40. Неда Гогић, професор немачког језика и књижевности
 41. Горан Филиповић, професор ликовне културе
 42. Душан Раичевић, професор ликовне културе
 43. Катарина Карић, дипломирани теоретичар уметности
 44. Андија Костић, дипломирани теоретичар уметности
 45. Јадран Перић, дипломирани историчар
 46. Драгиња Ракић, дипломирани историчар
 47. Нермина Ћатибушић, дипломирани историчар
 48. Александра Стефанов, дипломирани географ
 49. Горан Алексовски , дипломирани географ
 50. Жељана Спасић, дипломирани географ
 51. Христина Ранитовић, дипломирани географ
 52. Љубиша Стошић, професор основа технике
 53. Зорица Морача, професор основа технике
 54. Јулијана Јовановић, професор основа технике
 55. Љубица Ракић, дипломирани математичар
 56. Наташа Милићевић, дипломирани математичар
 57. Тамара Ђаковић, дипломирани математичар
 58. Сања Јоловић, дипломирани математичар
 59. Крстан Ђорић, дипломирани математичар
 60. Драгана Миловановић, дипломирани хемичар
 61. Ружица Томић, дипломирани физичар
 62. Радиша Благојевић, дипломирани физичар
 63. Драгана Трајковић, професор биологије
 64. Светлана Величковић, професор биологије
 65. Слађана Пилиповић, професор биологије
 66. Весна Михајловић, дипломирани педагог за физичку културу
 67. Данијела Станковић, мастер професор физичког васпитања и спорта
 68. Дејан Милошевић, дипломирани педагог за физичку културу
 69. Ненад Стаменковић, мастер професор физичког васпитања и спорта
 70. Радмила Лукић, професор информатике
 71. Виолета Гавриловић , теолог
 72. Ружица Милић, теолог
 73. Слађана Милосављевић, олигофренопедагог
 74. Весна Матовић Ђорђевић, олигофренопедагог
 75. Јосивљевић Жељка, дефектолог
 76. Верослава Властић , професор разредне наставе
 77. Гордана Драгутиновић, професор разредне наставе
 78. Виолета Петровић, професор разредне наставе
 79. Јелена Станковић, професор хемије
 80. Јелена Милосављевић
 1. Драган Петковић, директор (професор музичке културе)
 2. Татјана Ђуровић, помоћник директора (професор разредне наставе)
 3. Јелена Дојчиновић, секретар (Правни факултет)
 4. Снежана Инић, педагог (Филозофски факултет)
 5. Саша Бојанић, педагог (Филозофски факултет)
 6. Јелена Здравковић, психолог (Филозофски факултет)
 7. Мирјана Белошевац – Ђурђевић, психолог (Филозофски факултет)
 8. Марија Младеновић, библиотекар (Учитељски факултет)
 9. Јадран Перић , библиотекар (Филозофски факултет)
 10. Јелена Кузмановић, библиотекар (Филолошки факултет)
 11. Драгица Миловановић, административни радник

 1. Слађана Милојевић, чистачица
 2. Славена Игњатовић, чистачица
 3. Гордана Ђурђевић, чистачица
 4. Љиљана Симић, чистачица
 5. Виолета Димитријевић, чистачица
 6. Јасмина Митић, чистачица
 7. Катарина Марић, чистачица
 8. Олга Младеновић, чистачица
 9. Мира Павловић, чистачица
 10. Мирјана Стошић, чистачица
 11. Драгана Момчиловић, чистачица
 12. Љиљана Бонић, чистачица
 13. Славица Димић, чистачица
 14. Ковиљка Ђорић, куварица
 15. Милена Вујовић, куварица
 16. Дејан Лазић, домар /мајстор одржавања
 17. Срђан Остојић, домар /мајстор одржавања
 18. Коцић Јовица , домар /мајстор одржавања
 19. Милашиновић Светлана, административни радник
Scroll to Top