Kуповина добара – набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање

Преузмите:

  1. Образац структуре цене
  2. Општи подаци
  3. Записник о отварању понуда
  4. Одлука о додели уговора
  5. Уговор о набавци